-

Centralkirken menighet, Bergen

FØRST-seminar 18. oktober 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Bjørn Lauritzen
  • Sted: Centralkirken menighet, Bergen
  • Tidspunkt: 18. oktober 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.