Credo Frikirke, Heimdal

FØRST-seminar 1. oktober 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Bjørn Lauritzen
  • Sted: Credo Frikirke, Heimdal
  • Tidspunkt: 1. oktober 2022 kl. 15:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.