Credo Heimdal - Trondheim

FØRST-seminar 4. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet» - For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker (Rom 1,16 ).
  • Foredragsholder: Anne Lise Søvde Valle
  • Sted: Credo Heimdal - Trondheim
  • Tidspunkt: 4. september 2021 kl 14:00
  • Det blir tatt opp kollekt.
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Credo Heimdal - Trondheim