-

Credokirken Bergen

FØRST-seminar 30. august 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Rolf Kjøde
  • Sted: Credokirken Bergen
  • Tidspunkt: 30. august 2023 kl. 18:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.