Den Norske Israelsmisjon beklager

Publisert: 3. mai 2022 kl. 12:06

Sist endret: 20. mars 2024 kl. 12:07

Enkelte ledere i Den Norske Israelsmisjon, først og fremst i mellomkrigstiden, har bidratt til å formidle anti-jødiske konspirasjoner og forsvare en teologi som har skapt falske stereotypier av det jødiske folk og den mosaiske tro. Jøder og jødedom er blitt fremstilt som en «farlig antikristelig makt», samtidig som det er hevdet at jødene i stor grad har seg selv å takke for antisemittiske holdninger og uttrykk.

Den Norske Israelsmisjon vil med dette be om tilgivelse for den urett vi på denne måten har begått mot jødene, og det falske vitnesbyrd vi har formidlet. Vi beklager sterkt den triumfialistiske holdning og de falske anklager som har vært rettet mot jøder og jødedom gjennom vår historie, og som har bidratt til antisemittiske holdninger og antijudaistisk forkynnelse. Selv når jøder i vårt eget land i særlig grad trengte beskyttelse, var vi for unnfallende.

Landsstyret i Den Norske Israelsmisjon

————
Den Norske Israelsmisjon vil i et senere nummer av Først gå nærmere inn i denne vanskelige og viktige tematikken i et eget temanummer.

Pressen henvises til å kontakte generalsekretæren for kommentarer på e-post til: post@israelsmisjonen.no.

Flere artikler