Den Norske Israelsmisjon søker engasjerte medarbeidere

Søknadsfrist: 1. desember 2019 | Leder for arbeidet i Norge | Utsending til Israel - informasjon og bibelskoleprosjekt | Misjonsrådgivere | Sekretær/kontorfullmektig

Vi søker nye kollegaer som har kompetanse og lyst til å engasjere seg i en misjons- og kompetansebevegelse som vil spre kunnskap om misjon og det jødiske folk, dele evangeliet med dem, vise kristen nestekjærlighet og bidra til forsoning.

Den Norske Israelsmisjon (DNI) ble stiftet i 1844, og har arbeid i flere land. Arbeidet vårt er i stor grad knyttet til Israel og Norge. I Norge vil vi vekke til ansvar for misjon blant jøder, og være en kanal mellom kristne i Norge og det jødiske folk. Vi legger stor vekt på et helhetlig misjonsarbeid ute, som innebærer menighetsbygging, evangelisering, diakoni og freds- og forsoningsarbeid. 

Vi legger vekt på å bygge en dynamisk og fleksibel organisasjon, hvor vi deler evangeliet med det jødiske folk og engasjerer enkeltmennesker og fellesskap til misjon. Derfor satser vi på frivillighet, kompetanse, nettverksbygging og samarbeid med menigheter. 
 
Søknadsfrist på alle stillingene er 1. desember 2019.
Ansettelsestidspunkt etter avtale. 

Søknader sendes til: post@israelsmisjonen.no

Spørsmål vedrørende stillingene kan sendes vegard@israelsmisjonen.no eller rolf@israelsmisjonen.no

Den Norske Israelsmisjon søker engasjerte medarbeidere

 

Leder for arbeidet i Norge – 100% stilling

Vi søker deg som er en teamleder, og som kan lede og utvikle DNI i en spennende endringsfase. Endringene innebærer en mer fleksibel og dynamisk organisasjonsstruktur, nettverksbygging med organisasjoner og kirkesamfunn, og ledelse av staben vår i Norge. Du vil være generalsekretærens nærmeste medarbeider, og blir en del av organisasjonens ledergruppe. 

Arbeidet i Norge har til formål å vekke til ansvar for misjon blant jøder, som blant annet innebærer nettverksbygging med organisasjoner og kirker. Avdeling Norge består i dag av 7 årsverk, i tillegg til frivillige medarbeidere som regnes med i DNIs stab. I tillegg er det en rekke foreninger, ressursgrupper og andre engasjerte frivillige. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Utdanning innenfor teologi og ledelse, mastergrad eller tilsvarende
 • Erfaring fra personalledelse/teamledelse
 • Erfaring fra budsjettarbeid og organisasjonsutvikling
 • God kjennskap til kristennorge
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å engasjere og inspirere
 • Gode samarbeidsevner
 • Missiologisk innsikt og forståelse vil vektlegges
 • Kjennskap til misjon blant jøder og Israelsteologi vil bli vektlagt

Leder for arbeidet i Norge er en del av Den Norske Israelsmisjon sin ledergruppe, med arbeidssted Oslo. Det må regnes med noe reisevirksomhet. Søkere må identifisere seg med DNIs visjon, formål og verdier. Lønn etter avtale og i henhold til DNIs tariffavtale, med gode kollektive pensjons- og forsikringsavtaler. 

Den Norske Israelsmisjon søker engasjerte medarbeidere

 

Utsending til Israel – 100% stilling
– ansvar for informasjon og bibelskoleprosjekt

Vi søker deg som er engasjert for misjon, og kan formidle informasjon om den messianske bevegelse og vårt arbeid i Israel på en inspirerende og kreativ måte. Du vil også være med i utviklingen og ledelsen av Frist: Israel – bibelskolekonsept for norsk ungdom. Du blir en del av vår stab i Israel, som arbeider fra Tel Aviv, Haifa og Jerusalem. 

Arbeidsoppgaver vil være: 

 • Sende jevnlig informasjon om misjonsarbeidet og den messianske bevegelse til våre støttepartnere i Norge
 • Møte og presentere vårt arbeid for norske reisegrupper
 • Følge opp og videreutvikle First: Israel
 • Fungere godt i teamarbeid med leder for arbeidet i Israel

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Studier innenfor informasjonsarbeid, markedsføring, kommunikasjon eller journalistikk på bachelor- eller masternivå
 • Meget gode formidlingsevner skriftlig og muntlig, og god kjennskap til kommunikasjon via SoMe
 • Kjennskap til den messianske bevegelse vil bli vektlagt
 • Erfaring ledelse knyttet til ungdomsarbeid 
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, samt ha vilje til å lære hebraisk 

Stillingen har sitt arbeidssted i Israel. Det må regnes med noe reisevirksomhet. Søkere må identifisere seg med DNIs visjon, formål og verdier. Lønn etter avtale og i henhold til DNIs tariffavtale, med gode kollektive pensjons- og forsikringsavtaler. I tråd med våre retningslinjer for utsendinger vil du få språkopplæring i hebraisk og tjenestebolig i Israel, samt dekket en årlig hjemreise.

Den Norske Israelsmisjon søker engasjerte medarbeidere


Misjonsrådgivere – to stillinger, 100%

DNI ønsker å styrke og bygge det lokale arbeidet, og søker to stillinger til å utruste, inspirere og følge opp det frivillige engasjementet i Norge. 

Du blir en del av vår stab i Norge, som har til formål å vekke til ansvar for misjon blant jøder. Vi ser derfor etter deg som har kompetanse til å formidle engasjerende i forkynnelse og undervisning, utruste mennesker til tjeneste, og kan bygge nettverk og samarbeid med kirker og forsamlinger.
I tillegg kan du få en større koordineringsoppgave tilknyttet arbeidet i Norge, basert på personlige kvalifikasjoner og organisasjonens behov. Dette fastlegges i intervju og stillingsbeskrivelse. 

De to stillingene vi nå utlyser vil ha sitt bo- og arbeidssted i Bergens- og Stavangerområdet. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Teologisk utdanning på mastergradsnivå, eller annen relevant utdanning eller arbeidserfaring
 • God kjennskap til kristennorge
 • Gode formidlingsevner
 • Misjonsengasjement og kjennskap til misjon
 • Ledelseserfaring innenfor frivillighetsarbeid
 • Erfaring innenfor organisasjonsarbeid

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.  
Misjonsrådgiver er tilknyttet DNIs arbeid i Norge. Det må regnes med noe reisevirksomhet, og uregelmessig arbeidstid. Søkere må identifisere seg med DNIs visjon, formål og verdier. Lønn etter avtale og i henhold til DNIs tariffavtale, med gode kollektive pensjons- og forsikringsavtaler. 

 

Vikariat ved DNIs kontor i Oslo

Sekretær/kontorfullmektig 60-100% stilling i seks mnd. Start 1.januar 2020. 
Vi søker en vikar til sekretær- og kontoroppgaver ved vårt kontor i Oslo. 

Arbeidsoppgaver vil være: 

 • Resepsjonstjenester
 • Sekretær for generalsekretær
 • Logistikk
 • Database-håndtering
 • Forefallende kontorarbeid 
 • Giveroppfølging 

Sekretær vil ha arbeidssted på DNIs kontor i Oslo. Søkere må identifisere seg med DNIs visjon, formål og verdier. Lønn etter avtale og i henhold til DNIs tariffavtale, med gode kollektive pensjons- og forsikringsavtaler. 

 
Siste nytt
Ny kontormedarbeider
Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap med fokus på israelsmisjon
Benot Yeshua - Jesus-døtre