-

Det store jubileumsåret

175 år i tjeneste for evangeliet og det jødiske folk. Det skal feires. For mye er skjedd siden 1844, og samtidig er det mye som gjenstår. Kallet og ansvaret er der enda: evangeliet tilbake til jødene!

Radikal og ekte kjærlighet - evangeliet tilbake til jødene

Det er 175 år siden foreningsarbeidet, som senere skulle bli til Den Norske Israelsmisjon, startet. De som startet arbeidet var radikale på mange måter. For det første hadde de en radikal kjærlighet til evangeliet. Dernest hadde de en stor og ekte kjærlighet til det jødiske folk, det folket som evangeliet hadde gått ut fra. Deres kjærlighet var også en nød og en bønn om at jødene skulle få høre evangeliet om sin Messias – Jesus fra Nasaret.  De hadde også et engasjement overfor troende i Norge, hvor de ønsket å vekke til ansvar og bidra til en dypere bibel- og misjonsforståelse.

Foreningsarbeidet startet slik med et dobbelt formål. 175 år etter arbeider vi fortsatt etter dette formålet. Vi ønsker å dele evangeliet med det jødiske folk, og vi vil vekke kristenfolket i Norge til dette misjonsansvaret. Alle våre aktiviteter, arrangementer og tiltak dreier seg om dette doble formålet.

I 1844 var det ikke tillatt for jøder å være i kongeriket Norge. I flere europeiske land var det innskjerpede forhold for jøder. Til tross for dette hadde våre pionerer og forløpere en ekte, dyp og radikal kjærlighet for det jødiske folk. Selv om det så mørkt ut for jødene i deres samtid, trodde de Guds løfter om en fremtid for jødene i Guds frelsesplan.

Deres engasjement, misjonssyn og tro til Guds løfter, engasjerer meg. De startet et arbeid for 175 år siden, og nå er det vi som har fått stafettpinnen. Det er vi som utfordres til å være radikale for evangeliets skyld. I den tiden vi lever, er det vår tur til å ta del i Guds store misjon overfor folkeslagene og jødene. For selv om det er mye å takke for i 2019, er det fremdeles slik at de fleste jøder ikke kjenner Jesus.

Fra foreninger til en landsdekkende organisasjon

Siden 1844 er Den Norske Israelsmisjon blitt en landsdekkende organisasjon, med et internasjonalt arbeid. Vi samarbeider godt med andre internasjonale organisasjoner som deler vår visjon. Vi har også sett at det er skjedd noe i den jødiske verden. Stadig flere jøder kommer til tro på Jesus som Israels Messias og verdens redningsmann.

Gud trenger ikke Den Norske Israelmisjon. Jeg er av den oppfatning at Gud klarer seg godt. Samtidig tror jeg at Norge trenger Israelsmisjonen. Vi trenger en bevegelse som løfter fram evangeliet tilbake til jødene, forkynner evangeliet og utruster til en helhetlig forståelse av misjon og bibellesning. Vi er tilstede i en rekke land, gjennom egne misjonærutsendinger og partnere. Gjennom vårt arbeid går evangeliet fram i den jødiske verden. Norge trenger de messianske jødenes vitnesbyrd, og vi trenger å fornye og gjenoppdage våre bibel-jødiske røtter. Derfor trenger Norge en bevegelse som løfter dette fram.

For å være en bevegelse som vekker til ansvar, så trenger Den Norske Israelsmisjon deg. Vi er en bevegelse av mennesker som er engasjert for evangeliet, og ønsker å dele det beste vi har fått med det folket vi har fått det fra.

På den måten trenger vi hverandre, og vi skal få lov til å tjene Gud og ta del i hans store misjon. Gud gjør noe i den jødiske verden. Israelsmisjonen inviterer enkeltmennesker og menigheter til et spennende arbeid – la deg engasjere!

Hva skjer i jubileumsåret?

I 2019 skal det markeres at vi er 175 år i ulike arenaer og forum. Under følger en oversikt over utvalgte jubileumsaktiviteter.

Det store jubileumsåret

Jubileumskvelder i hele landet

Det er flere aktiviteter og arrangement i løpet av 2019 som markerer at vi jubilerer. Noen har det vært allerede. Den største satsningen vår er en rekke jubileumskvelder rundt omkring i Norge høsten 2019. Jubileumskveldene er festkvelder, med bevertning, tale, musikk og jubileumspreg.

Gå til oversikten over jubileumsarrangementer 2019.

Jubileumstur til Israel 6.-16. november.

I tillegg til at organisasjonen feirer 175 år, har vi i 2019 også hatt fast misjonsarbeid i Israel siden 1949. Dermed er det et 70 års jubileum. I den anledning arrangerer vi jubileumstur til Israel. Dette er en unik mulighet til å se misjonsarbeidet, møte våre partnere i Israel, se landet og møte mennesker med sterke vitnesbyrd. Turen passer for absolutt alle: de som har vært mye i Israel og de som ikke har vært der enda. Se israelsmisjonen.no/artikkel/jubileumstur-israel-2019 eller plussreiser.no/reiser/jubileumstur-med-den-norske-israelmisjon for mer informasjon!

Sommerstevne og jubileumskveld 28. juni

Israelsmisjonens Sommerstevne arrangeres hvert år i uke 26. I 2019 er stevnet på Bibelskolen i Grimstad. Fredag 28.juni er det jubileumsfest kl.19.00 i Norkirken Grimstad, som ligger rett ved bibelskolen. Se israelsmisjonen.no/sommerstevne for mer informasjon. Se opptak fra jubileumsfesten (gå til video).

Jubileumsfest på historisk grunn 18. oktober

Den 18. oktober inviterer vi til jubileumsfest på historisk grunn i Stavanger i Charlottenlund Gjestehus, kl 1900. Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann blir med denne kvelden. Plass til 55 personer. Påmelding til og mer info fra kretskontoret i Stavanger. Kvelden vil koste litt. Charlottenlund ved Breiavatnet er sommerhuset som vår første leder, fogd Søren Daniel Schiøtz bygde og eide, og som fikk navn etter kona hans, Charlotte Petrea.

Tidsskrift og publikasjoner

Fast Grunn kommer ut fire ganger i året, og er et uavhengig blad på luthersk grunn. Deres andre utgivelse i 2019 vil særlig omhandle israelsmisjonstematikk, hvor Andreas Johansson og Elisabeth Levy vil bidra med artikler om erstatningsteologi og den messianske bevegelse. Se gjerne fastgrunn.no.

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap er et fagfellevurdert tidsskrift som utgis av Egede instituttet. Høstpublikasjonen blir et dobbeltnummer hvor israelsmisjonstematikk blir presentert. Gjesteredaktør for dette dobbeltnummeret er professor Reidar Hvalvik. Tidsskriftet blir publisert digitalt på egede.no/tidsskrift

Det store jubileumsåret

 

Det store jubileumsåret

 

Det store jubileumsåret

 

Det store jubileumsåret

 

Det store jubileumsåret

 

Det store jubileumsåret