- Det var ikke bare å bomme, men å bomme særdeles grovt

Saken om «Shaun på P13» behandlet i Kringkastingsrådet

(Overskriften er et sitat av Julie Brodtkorb, Leder av Kringkastingsrådet).

- Det var ikke bare å bomme, men å bomme særdeles grovt

Saken omhandler programmet «Shaun på P13», hvor programlederen kommer med dehumaniserende, stigmatiserende og demoniserende karakteristikker av Israel og det jødiske folk. Totalt ble det sendt inn 527 klager til Kringkastingsrådet. I går (torsdag 11.02.21) var det et samlet Kringkastingsråd som gav en helt rettmessig og meget krass kritikk av NRK.

Det har vært hektiske dager siden starten av februar. Jødehat lever, og antisemittiske og rasistiske holdninger kommer til syne. Det er dypt alvorlig, og vi skal være våkne og på vakt mot slikt grums. Ekstra alvorlig er det når slike holdninger kringkastes fra statskanalen.

Den Norske Israelsmisjon publiserte artikler både på vår hjemmeside, i Dagen og Vårt Land. Helge Simones gir også Israelsmisjonen honnør for at vi har skrevet og påpekt at NRK-programlederens retorikk, og den hånlige latteren som medfølger, i beste fall er uanstendig, i verste fall svært jødefiendtlig (Dagsavisen 7. februar).

Sammen med en rekke andre organisasjoner har vi politianmeldt Shaun Matheson for brudd på straffelovens §185.

Også på sosiale medier har vi vært aktive, og engasjert tusenvis av mennesker. Vi har lagt ut videoer, kommentarer og innlegg, og oppfordret mennesker til å vise solidaritet med det jødiske folk og stå opp mot antisemittisme ved å klage til NRK.

Forrige uke skrev og sendte Den Norske Israelsmisjon klage til Kringkastingsrådet, hvor 15 organisasjoner og kirkesamfunn var med som avsendere. Klagen viser en bred tverrkirkelig reaksjon på den antisemittiske triaden som ble kringkastet den 2 februar.

Rådsleder, Jule Brodtkorb, oppsummerte debatten med å si at Kringkastingsrådet ofte er rause og forstår at ting kan gå galt i direktesendte programmer, men at denne klagen, og det rådet nå behandlet, rett og slett ikke skal kunne skje fra NRKs side – og det er den klare beskjeden fra et samlet råd.

Den Norske Israelsmisjon vil takke Kringkastingsrådet som tok denne saken, og det antisemittiske innholdet, på dypeste alvor. Kringkastingsrådet var helt samstemt, og gav med rette meget sterk kritikk til NRK og «Shaun på P13». NRK har selv beklaget innslaget, og vedkjent at det hadde klare antisemittisk momenter.

Rådsmedlemmene reagerte meget sterkt på programinnslaget

Trude Drevland, tidligere ordfører i Bergen og Rådsmedlem, var dypt rystet over Shaun Matheson. Hun uttalte at hun nesten ikke trodde det hun leste på transkripsjonen, men da hun hørte opptaket ble hun meget sjokkert. Hun stilte også spørsmål om Shaun Matheson var egent til å være programleder, når han kan gjenta og bruke så rasistiske ordlag.

Rådsmedlem Ove Vanebo tok også sterk avstand og gav kritikk til programinnslaget. Samtidig tok han opp spørsmål rundt NRKs generelle dekning av Israel, og utfordret NRK til ikke å være en aktør som tar side i konflikten

Brodtkorb (rådsleder) påpekte i starten av debatten at programinnslaget ikke bare var å bomme, men å bomme særdeles grovt. Hun medgir at av alle programinnslag som har vært behandlet i rådet, er dette det hun har reagert sterkest på.

Relaterte artikler