«Discovering Jesus in His Jewish Context»

Fra kurset på Caspari Center 9.-20. mai 2022, for teologer, menighets- og misjonsarbeidere og andre interesserte

Av: Signe Nome Thorvaldsen og Steinar Thorvaldsen

«Discovering Jesus in His Jewish Context»

Der var det mye forskjellig å utforske!

Vi hadde kikket etter anledning til å dra til Israel for noe mer enn ‘rein ferie’. Steinar skulle på en forskningskonferanse fire dager i Nazareth, da Signe så annonsen for kurset ‘Discovering Jesus in His Jewish Context’ (DJ22). Vi bestemte oss fort for en kombiløsning hvor Signe fikk hele kurset, Steinar konferansen først og så kurset.

Fram til da hadde vi lest om Israelsmisjonen jevnt og trutt og gledet oss over FØRST. Vi hadde vært i Israel før, ved forskningskonferanse i Eilat og helsemedisinsk kurs ved Dødehavet.

Kurset var rettet mot teologer. Det er ikke vi. Vi har levd som kristne siden tidlig ungdom, har forholdt oss til at Bibelen er en utrolig viktig og mangfoldig bok også med tanke på historie og kultur – formidling fra tida skriftene ble skapt. Og: Vi er overbevist om at Bibelen er Guds ord, som skal studeres, utforskes og fortolkes – og leves etter ved Guds store nåde.

Da har også det å lese og forstå kontekst-basert vært en del av det hele.

Signe er allmennlege og Steinar professor ved universitetet, begge med Tromsø–tilhørighet siden 1983. Vi har 4 voksne barn, 2 svigerdøtre og 3 barnebarn. Vi hører til i Misjonskirken Norge, Tromsø.

«Discovering Jesus in His Jewish Context»

Kurset var mangfoldig. Først: Vi bodde på Caspari-senteret sammen med fire finner og to nordmenn, i en snedig boløsning hvor kjøkkenbordet ble viktig samlingspunkt. Tre danske deltakere bodde på hotell i Gamlebyen og brukte tid sammen med oss mellom de ulike samlingene. Dette fungerte godt!

Undervisningen foregikk dels i samme hus, i kirker eller forsamlingshus utenom, og underveis på ekskursjoner. Vi ble oppfordret til å bruke tida godt: Dra til steder vi ikke skulle oppsøke sammen, og delta på alt i det fyldige og varierte programmet. Dagene ble rimelig lange.

Det ble mye utforskning sammen med profesjonelle som er ytterst dedikerte til sine ulike fag:

  • om Casparisenteret og personene som har vært involvert siden oppstarten fram til vår nåtid
  • om høytidene, festene, en del jødiske begreper og historikken knyttet til disse
  • om GT, NT, Toraen og Mitzwa – og Jesu forløsende gjerning som oppfyller av hele Guds frelseshensikt
  • om sabbaten med historikk, hensikt og form.
  • om NT’s forfattere som teologer
  • om historikken til de Jesus–troende forsamlinger fra de første århundrene, forskning på det å være messiansk jøde, og om DET ENE nye mennesket som har enten jødisk eller annen bakgrunn og lever det utfordrende livet som Jesus-troende
  • om å bringe med seg det jødiske grunnlaget for misjon inn i global misjon
  • om lære om endetiden – og den jødiske forberedelsen til Jesu komme
«Discovering Jesus in His Jewish Context»

OG, - så var det møter med mennesker: Underviserne selv, guidene, enkeltmenneskene som alle fortalte fra sine erfaringer: som teologer, menighetsledere, kommunikatorer, arkeologer (vi traff nok noen av de beste); en palestinsk pastor som tok valg i mer politisk retning og en annen tilsvarende som holdt fast på det vi kan kalle ‘forsoningens vei.’

Vi fikk de gode utgravnings–opplevelsene fra Jerusalem med Klagemuren, Vest- Muren (inne i muren), Syd- Muren (gå på store steiner opp til templet, hvor Jesus måtte gå), Jesu grav, Sion – høyden; byene omkring Genesaretsjøen og historikken knyttet til Jesu møter med folk.

Betlehem med fødselskirken, hyrdemarken og det nåtidige: nedskytingen av en palestinsk kristen journalist noen dager forut og reaksjonene på dette ble ganske kontrastfylt. Turen på Genesaretsjøen, med bading i det friske vannet, var herlig og det nærmeste vi kom Norge.

«Discovering Jesus in His Jewish Context»

Det er noe som kanskje sitter best i minnet nå: Jesus, som møter en blind mann tett ved oppgangen til templet. Jesus smører søle på øyelokkene hans. Dammen han blir bedt om å gå til, kan han egentlig ikke bevege seg mot – den er for de lyteløse og bare for dem. Jesus bryter denne kulturelle/religiøse tradisjonen.

Mannen fullfører det Jesus ber ham om: Vask deg der. Allerede før han går, har Jesus gitt ham den totale tilhørigheten til fellesskapet av Jesus-troende.

Det var sterkt å stå på stedet hvor dette hendte!

Hva annet? Det må være alle måltidene sammen, og å oppleve en god gjestfrihet.

Vi drar gjerne tilbake til noe liknende, for å gå dypere i enkelt-tema, kanskje? Kurslederen David Serner vil vi i så fall ha som sterkt forbilde - ‘verdens beste’. 

 

 


Artikkelen er hentet fra bladet Først nr. 4/2022