-

Discovering Jesus in His Jewish Context

Interessert i å lære om Jesus i den konteksten han selv var en del av? Bli med på kurs i Jerusalem 6. – 17. mai 2024!

"Discovering Jesus in His Jewish Context" er et 10-dagers studiekurs med fokus på den jødiske konteksten og forståelsen av Jesus, og hvordan dette budskapet ble et budskap til verden.

Ved å bruke den moderne jødiske konteksten som en casestudie, ser vi på hvordan budskapet om Jesus kan kontekstualiseres i dag for å nå kulturer og folkegrupper rundt om i verden. Programmet lar deltakerne oppleve og erfare Bibelens land. Deltakerne vil få en dypere forståelse av bibelske tekster, de jødiske røttene til den kristne tro, og den sosiale og religiøse konteksten i løpet av Jesu tid og den tidlige kirken.

Discovering Jesus in His Jewish Context

Som en del av programmet vil deltakerne møte lokale messianske og arabiske troende i landet og få et innsideperspektiv på de teologiske og politiske utfordringene som lokale troende står overfor i dag.

Underviserne er fra Caspari Center og Jerusalem Seminary teologiske stab, og sammen med et nettverk av lokale ekspertforelesere, vil "Discovering Jesus" gi en uvurderlig opplevelse for de som deltar.

Temaer:

  • Jerusalem på Jesu tid
  • Jesus i Galilea
  • Qumran: en annerledes jødedom
  • Jesus og forfattere av Det Nye Testamentet som kontekstuelle teologer
  • Jesustroende jøder gjennom de første århundrene
  • Messiansk jødedom som et vindu til vår jødiske
  • Den pågående utfordringen med forsoning.
     
Discovering Jesus in His Jewish Context

Gjennom undervisning, møter med lokale, kristne/messianske ledere og daglige utflukter i og rundt Jerusalem, vil vi gå i dybden på disse temaene.

Kurset er åpent for pastorer, teologer, teologistudenter og andre interesserte fra hele verden.

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Mer info

Se mer informasjon om pris og påmelding på Caspari.com.

Ta gjerne kontakt med Caspari Center hvis du har andre spørsmål: caspari@caspari.com

 


 

– Vi trenger å få se rikdommen i våre røtter

Discovering Jesus in His Jewish Context

Les intervjuet med Karstein Evensen som har vært deltaker på kurset "Discovering Jesus in His Jewish Context".