-

DNI-dagen 2016

Hør opptak av talene

DNI-dagen 2016Tradisjonen tro ble DNI-dagen for Sørlandet krets en festdag i midten av oktober. Svein Graneruds bibeltime om Jesus i Det gamle testamentet, dvelte ved de to mismodige vandrerne mot Emmaus andre påskedag, da Jesus selv slo følge med dem. Han sukket over dem: "Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?" Så utla han "det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene". Og deres hjerter brant i dem!

På festen om kvelden kom misjonsaspektet klart fram: Evangeliet tilbake til Israel. Det er en del av misjonsbefalingen, stadfestet av apostlene, og han vil være med i oppdraget alle dager! Gud har ikke angret sin utvelgelse, hans vesen er trofasthet.   

Forkynnelsen ble løftet av god, evangelisk sang.

Misjonens venner responderte på kallet: Netto overskudd ble, etter matsalg, utlodning og kollekt, 29 500 kr. Det er en økning fra i fjor på 21 %. Tusen takk!

Opptak

Svein Graneruds taler kan dere høre her:

Organisasjoner