Drammen: Norkirken

FØRST-seminar 9. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Anne Lise Søvde Valle
  • Sted: Norkirken, Drammen
  • Tidspunkt: 9. september kl 19:00
  • Lokal påmelding.
  • Det blir tatt opp kollekt.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Drammen: Norkirken