Du må ikke dra deg unna

Seminaret som krisesenteret Machaseh arrangerte 25.november i Jerusalem hadde fått tittelen «Du må ikke dra deg unna» (5 Mos 22,3), og handlet om familievold.

Ordet «machaseh» er hebraisk og betyr «tilflukt», et sted der man kan vende seg når livet ikke fungerer. Et av arbeidsområdene helt fra starten har vært å ta imot og støtte kvinner som var utsatte for familievold. Dessverre har man inntrykk av at familievold er like vanlig i miljøer med jesustroende som ellers i det israelske samfunnet.

For noen år siden gav Machaseh ut et lite ressurshefte som handler om ekteskapet slik det burde være, men mest om hva man skal gjøre når ekteskapet innebærer fysisk vold, psykologisk terrorisering og åndelige overgrep. Heftet ser på dette ut fra teologisk, juridisk og praktisk synsvinkel. Hvordan skal en menighet håndtere at familier som hører til der, opplever mishandling?

Hefter ble skrevet på hebraisk, og er nå oversatt til engelsk, russisk, arabisk og amharisk. Alle seminardeltakerne fikk et eksemplar på sitt språk.

Talerlisten var lang. Fotfatteren kommenterte heftet, og flere av oversetterne sa noe om hvordan heftet taler inn i akkurat deres språklig-sosiale gruppe. Noen av pastorene i forskjellige messianske menigheter i Jerusalem talte om forebygging og hvordan lege sår og skader.

Men det som gjorde dypest inntrykk var vitnesbyrdet fra en kvinne som fortalte om hvordan hun hadde levd i et ekteskap med mishandling og daglig utskjelling og skriking og med gjenstander som ble kastet rundt i leiligheten – som hun måtte rydde opp i. Hun fortalte om hvordan barna led, og at hun tenkte at hun måtte holde ut i ekteskapet for barnas skyld. Hun var jo kristen.

Nå, mange år etter at hun brøt ut, og etter mange behandlingssamtaler gjennom Machase, kunne hun stå og fortelle, og hun kunne si at hun hadde tilgitt. Men det var vondt å høre at et av hennes barn hadde gått inn i en depresjon  på grunn av dette – en depresjon så dyp at han tok sitt eget liv.

Budskapet på seminaret og tittelen på heftet er «Du må ikke dra deg unna». Jesus kom med lys, men til og med hos jesustroende, kristne og messianske, kan mørket være så stort og farlig at det bryter ned mennesker. De fleste vil ikke ta i problematikken. Det er ubehagelig, men om Gud sier at vi ikke må dra oss unna når oksen og asenet har gått seg bort, hvor mye mer må vi da ikke bry oss nå det er mennesker som brytes ned?

Andreas Johansson