Foto: Skjermbilder fra VL.no
Foto: Skjermbilder fra VL.no

«En jøde som tror på Jesus er fortsatt en jøde»

Svar fra påtroppende generalsekretær Vegard F. Soltveit

Er en jøde som tror på Jesus fortsatt en jøde? Israelsmisjonen vil si et helhjertet «ja» til det spørsmålet.

"Vårt Land publiserte 29. november en artikkel hvor Den Norske Israelsmisjon settes opp mot Det Mosaiske Trossamfund (se artikkel på VL.no).

Det er ikke noen nyhetssak at vi er uenige om misjon. Men i saken ser Vårt Land bort fra begrepsavklaringer og nyanser.

Det mest alvorlige er at artikkelen ikke makter ta fram det som virkelig er en sak – nemlig spørsmålet om en jesustroende jøde er jøde, eller om han ved sin tro på Jesus regnes som en hedning, altså at jesustroen har tatt bort hans jødiske identitet. Det vil jeg adressere her." (VL.no)

Les hele svaret fra påtroppende generalsekretær Vegard F. Soltveit (se artikkel på VL.no).

 

Artikkel i Først

«En jøde som tror på Jesus er fortsatt en jøde»

Denne saken omhandler en artikkel som stod i vårt medlemsblad Først nr. 4 - 2019. Artikkelen har overskriften "Misjon og evangelisering i ultraortodokse miljøer" og omhandler hvordan jøder selv arbeider og tenker rundt misjon blant sitt eget folk. 

Les artikkelen "Misjon og evangelisering i ultraortodokse miljøer" fra Først (PDF).
 


Først er Israelsmisjonens medlemsblad, Norges eldste misjonsblad, og kommer ut med 5 nummer i året. Les mer om Først.


Det skal være trygt å være jøde: Det siste året har vi sett et økende jødehat i Europa. Det kommer til utrykk gjennom vandalisme, hatefulle ytringer, satire og voldshandlinger. Det er tid for å stå opp mot hat. Mot ondskap. Mot antisemittisme.

Denne julen inviterer vi deg til å vise en særlig solidaritet med det jødiske folk, i ord og handling (les mer).


 

Relaterte dokumenter