-

Fagdag om menighet og misjon

Fagdagen den 20. mars er et nytt tiltak. Både ansatte og frivillige i de sju SMM-organisasjonene er invitert til et møte om samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke, og oss i organisasjonene; til gavn og glede for alle parter!

Israelsmisjonen står sammen med seks andre organisasjoner i det som kalles SMMS (Samarbeid Menighet og Misjon, Stavanger bispedømme). Nå er det bispedømmet ved rådgiver Gunther Theiss som inviterer oss i organisasjonene til å samtale om hvordan vi best kan stimulere til misjonsinnsats i Den norske kirkes menigheter. Som kjent har vi for tiden ni samarbeidsavtaler med ni ulike menigheter innen bispedømmet.

På samlingen 20. mars skal det være innslag om Kirkemøtets vedtak om misjon, info om hva SMMS er, Theiss skal fortelle om hans arbeid, og en ansatt i en menighet skal fortelle om dette sett fra en kirkelig ansatts side. Det blir gruppesamtaler og plenum, og servering (lunsj)! Alt skal foregå hos NMS i Stavanger, tidsramme kl 1000-1400.

Påmelding ikke til kretskontoret, men direkte til Theiss:gat@kirken.no

Mobiltlf: 47 45 32 43

Fagdagen er gratis!

Siden misjonssekretær er den eneste ansatte i vår organisasjon, her i Rogaland, går utfordringen herved til dere frivillige; både kretsstyrets medlemmer, DNI-ambassadørene, de lokale kontaktene, foreningene og andre som er opptatt av emnet. Dere trenger slett ikke bo innenfor en menighet der det er misjonsavtale for å delta!

Påmeldingsfrist er 10. mars.

La oss møte manns- og kvinnesterkt opp hos NMS denne torsdagen!

Organisasjoner