Finnsnes: Finnsnes Misjonsforsamling

FØRST-seminar 17. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet» - For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker (Rom 1,16 ).
  • Foredragsholder: Vegard F. Soltveit
  • Sted: Finnsnes Misjonsforsamling
  • Tidspunkt: 17. september 2021 kl. 19:00
  • Kaffeservering i pausen
  • Ingen påmelding eller seminaravgift. Det blir tatt opp kollekt.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Finnsnes: Finnsnes Misjonsforsamling