-

Fitjar Bedehus

FØRST-seminar 6. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Svanhild Jakobsen
  • Sted: Fitjar Bedehus
  • Tidspunkt: 6. september 2023 kl. 18:30

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.