-

"For at dere skal tro" – bibelgruppeopplegg

Et bibelgruppeopplegg som passer for alle generasjoner
"For at dere skal tro" – bibelgruppeopplegg

 

Er du med i en bibelgruppe, cellegruppe, eller lignende?

Da bør du sjekke ut boken «For at dere skal tro». Dette er et bibelgruppeopplegg som passer for alle generasjoner.

Bestill boken i dag – se skjema nederst på denne siden!

Ønsker du å bli bedre kjent med mannen som forandret verden?

Gira på å sjekke ut enda større linjer i Bibelen, og bli kjent med den konteksten og kulturen Jesus levde i?

Har du lyst til å se enda mer av evangeliet?

Er du klar til å bli utfordret og utrustet?

Dersom du svarte ja på minst ett av spørsmålene ovenfor – da er «For at dere skal tro» noe for deg!

Et dypdykk i Johannes evangeliet

For at dere skal tro er en bok med opplegg for 13 samlinger, som gir et dypdykk i Johannes sine fortellinger om mannen som forandret verden en gang for alle – Jesus fra Nasaret.

Jesus var Johannes sin vennmesterlærer og Messias.

Gjennom evangelietekstene møter også du Jesus fra Nasaret, han som er Israels Messias og verdens redningsmann.

For at dere skal tro

Selv skriver Johannes at evangeliet er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn (Joh 20,31).

Ut fra dette verset har bibelgruppeopplegget fått navnet «For at dere skal tro».

Boken er lettlestlivsnært og aktuell for oss som lever i dag.

«For at dere skal tro» vektlegger særlig tre ting.

For det første er det Johannesevangeliets bruk av Det gamle testamentet, og at tekstene blir forklart utfra den jødiske sammenhengen de er skrevet i.

Det andre er budskap om at evangeliet og troen på Jesus som eneste vei til frelse, både for jøder og for ikke-jøder.

Det tredje er Johannesevangeliets kall til misjon både der vi bor, ut i hele verden og tilbake til jødene.

Med samtale- og refleksjonsspørsmål

For at dere skal tro inneholder også samtale- og refleksjonsspørsmål, som passer både for enkeltpersoner og i grupper.

I tillegg er det 13 videoresurser, Vegard forklarer hva dagens kapittel handle rom på sju-åtte minutter.

På den måten er det lagt til rette for at alle på bibelgruppen kan stille forberedt og klar til å samtale om verdens viktigeste person- Jesus.

Dette er et bibelgruppeopplegg som passer for alle generasjoner.

En liten investering, som kan få enorm avkasting i ditt og bibelgruppen sitt liv.

Bestill boken i dag!

Pris:

  • 1 bok 100,- + porto.
  • 10 bøker 750,- + porto.
  • 20 bøker 1350,- + porto.

Boken sendes i begynnelsen av mai.

Boken «For at dere skal tro» er laget i et samarbeid mellom ImF og Den Norske Israelsmisjon.

Bestilling

Fyll ut skjemaet under for å bestille boken "For at dere skal tro".