-

Førde Bedehus

FØRST-seminar 30. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Rolf Gunnar Heitmann
  • Sted: Førde Bedehus
  • Tidspunkt: 30. september 2023 kl. 11:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.