Førde bedehus, Sunnfjord

FØRST-seminar 24. september 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Bjørn Lauritzen
  • Sted: Førde bedehus, Sunnfjord
  • Tidspunkt: 24. september 2022 kl. 11:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.