Emmaus bedehus (Foto: privat)
Emmaus bedehus (Foto: privat)

Forkynner-verksted i september

Et nytt tiltak ser dagens lys her i kretsen tidlig i september. Vi inviterer til forkynnerverksted!

Så er det ikke forkynnerne som skal formes, kanskje litt det også? Men vi vil samtale om hvordan man kan, skal og bør forkynne – særlig når man opptrer i en Israelsmisjonssammenheng. I mange år har vi hatt et forkynnerverksted på hjemmesiden, der det legges ut en preken eller andakt ut fra teksten, for hver søndag og helligdag. Så arbeid med tekstene er ikke nytt. Men denne formen for slikt arbeid er ny.

Stedet er Emmaus bedehus, Ræge, helt sør i Sola. Dato: 06. september. Tidsramme: Kl 1800-2100. Påmelding til kretskontoret innen 03. september.

Frivillighetskoordinator Ellen Raen vil innlede til samtale. Frivillig forkynner, og medlem av Landsstyret, Bjørn Lauritzen vil også delta. Bjørn er det man kaller tidsgiver; det vil si han gir en viss prosent av sin arbeidstid til Israelsmisjonen, som forkynner. Tidsgivere kan man også være med veldig ulike oppgaver i misjonen!

Forkynner-verksted i septemberEllen Raen Forkynner-verksted i septemberBjørn Lauritsen

En slik kveld er ny her i vår krets, men det er prøvd en gang før i Sørlandet krets; og det var vellykket.

Hvem er dette for? Det er for kretsstyret, alle fritidsforkynnerne, alle DNI-ambassadørene, og ellers alle interesserte i emnet. Invitasjonen går også til prester og predikanter i andre sammenhenger enn vår egen. Noen tenker at hvis man tar imot et oppdrag i regi av Israelsmisjonen, så kreves det spesielle kvalifikasjoner. Gjør det det, egentlig? Er det noe ekstra ved denne misjonen? Eller er den som alle andre? Her kan være mye å samtale om, og mye å inspirere til. Det blir også en enkel servering.

Velkommen til Ræge denne kvelden. Husk påmelding!

Paul Odland
misjonssekretær, Stavanger krets

Organisasjoner