-

Framtidsbygget, Lista

FØRST-seminar 20. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Rolf Gunnar Heitmann
  • Sted: Framtidsbygget, Lista (Vestbygda ved kirken)
  • Tidspunkt: 20. september 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.