-

Frimisjonen, Tromsø

FØRST-seminar 20. januar 2024
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Jarle Råmunddal
  • Sted: Frimisjonen - adresse: Grønnegata 101, Tromsø
  • Tidspunkt: 20. januar 2024 kl. 10:00 - 14:00
  • Lokal kontaktperson: Signe Nome Thorvaldsen, Mob. 916 42 332

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.