Svarstad: Gavelstad gjestegård

FØRST-seminar 21. august 2021
 • Tema: «Nytt blikk på kirkens og Det Nye Testamentets jødiske røtter»
 • Foredragsholder: Torleif Elgvin
 • Sang og musikk: Morten Kravik og flere deltar.
 • Sted: Gavelstad gjestegård, Svarstad
 • Tidspunkt: 21. august kl 11:00 - oppmøte og registrering fra kl 10:30.
 • Påmeldingsfrist: 18. august 2021.
 • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden
  • Seminaravgift: 250 kr. pr. person / 400 kr. for ektepar
  • Lunsj + kaffe/te: 350 kr. pr. person (betales direkte til Gavelstad gjestegård)

Program:

 • 10:30-11:00 Ankomst og registrering, kaffe og te.
 • 11:00-11:10 Velkomstord v/Erna Rodahl
 • 11:10-12:00 Sesjon 1 v/ Torleif Elgvin
 • 12:00-12:15 Kort pause, kaffe og te
 • 12:15-12:45 Ellen Raen om «frivillighet»
 • 13:00-14:00 Hovedpause m/måltid
 • 14:00-15:00 Sesjon 2 v/Torleif Elgvin
 • 15:00 Avslutning og vel hjem.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Svarstad: Gavelstad gjestegård