-

Generalsekretær Vegard Soltveit har sagt opp sin stilling

Pressemelding fra Landsstyret i Den Norske Israelsmisjonen

Landsstyret vil informere om at Vegard Soltveit har sagt opp sin stilling som generalsekretær i Den Norske Israelsmisjonen. Han vil slutte etter vanlig oppsigelsestid (31.12.2022) og vil da gå over i en ny jobb.

Landsstyret vil takke Vegard Soltveit for iherdig og god innsats gjennom seks og et halvt år i organisasjonen. Han har ledet krevende og viktige prosesser i disse årene, ikke minst etter den Veivalgsrapporten som ble vedtatt av Landsstyret.

Styreleder vil presisere at det ikke foreligger noen misligheter eller konflikter mellom Generalsekretæren og Landsstyret, og vi beklager sterkt meddelelsen som er mottatt.

Landsstyret vil starte prosessen med å rekruttere ny generalsekretær, og vil komme tilbake med informasjon når det er klart.


Kjetil Lorentzen
Styreleder i Landsstyret

Helge Standal 
Nestleder
i Landsstyret