Gir par veiledning og sterke møter med troen på Jesus

Publisert: 4. juli 2022 kl. 18:55

Sist endret: 11. mars 2024 kl. 19:03

Av Maia Inbar, Jews for Jesus i London

Alle par har kjent på det. Hvordan ulik bakgrunn og personlighet kan skape misforståelser, irritasjon og konflikt i et parforhold. For noen blir dette en stor utfordring, også blant par der den ene parten er fra en jødisk kultur og den andre er fra en kristen kultur. Derfor har Jews for Jesus startet et arbeid for disse menneskene. Men selv om det er utfordrende, kan det også skje noe helt uforutsett.

Opplever økning av par med ulik kulturell bakgrunn

Et av områdene jeg jobber med å få forståelse for i London er blandede par og familier. Par der den ene parten er jøde og den andre er ikke-jøde. Noe av bakgrunnen til at jeg ønsker å tjene slike par er at jeg selv kommer fra en slik familiebakgrunn. Men, det er også et fenomen som har vokst enormt mye de siste 20-30 årene, at par (og spesielt jødiske par) gifter seg utenfor sin kulturelle religion og tradisjon. Mange av parene opplever ikke så mye forskjeller i begynnelsen, men etter hvert som de begynner å planlegge et liv sammen og en familie, innser de at de har veldig forskjellige ideer om hvordan ting skal gjøres og hvorfor det er viktig. Det som er viktig for den ene parten, kan være svært vanskelig for den andre å forstå.

Jeg møter ofte par som består av en jødisk partner og en kristen partner. I Jews for Jesus så tror vi at vi kan tilby en plattform der parene kan komme til oss og få råd fordi vi kjenner til begge verdenene.

Deler tro med en sekulær venninne

Jeg hadde nylig en interessant samtale med ei israelsk venninne av meg som er gift med en mann fra en katolsk bakgrunn. De er begge sekulære og Gud er ikke en naturlig del av deres dag-til-dag samtaler. Men jeg ble overrasket da hun berørte et sårbart spørsmål over et måltid. Hun snakket om ‘å bli gjenfødt’ og hva hun kanskje hadde vært i et tidligere liv. Jeg grep muligheten til å spørre henne om hun trodde på reinkarnasjon. Hun sa at hun egentlig ikke gjorde det, men hun visste ikke helt. Men hva var alternativet?

Hun synes det var deprimerende og umulig å tenke som mange ateister gjør, at det ikke finnes noen ting etter at vi dør. Dette er ei venninne som har opplevd å miste noen hun er veldig glad i, helt uventet. Hennes opplevelse med død og separasjon er ekstra vond. Det var en god mulighet for meg å få dele med henne hva jeg tror på, og hvordan Jesus har overvunnet vår verste fiende: døden. Jeg fikk dele et håp med henne som hun aldri har fått høre om før. Hun fulgte oppmerksomt med og kom med spørsmål. Jeg tror Gud arbeider i hjertet hennes. Vil du være med å be om at hun skal finne sin Messias? Han som lover å tørke bort alle våre tårer en dag? Husk gjerne på henne.

Fikk troen på Jesus, risikerer å miste ektemannen

Et annet blandet par, som jeg har møtt gjennom menigheten min, har også opplevd vanskeligheter. De møttes da hun ikke vandret med Gud, men hun hadde hatt en kristen oppvekst. Hennes mann vokste opp i en sekulær jødisk familie, som bevarte noen av tradisjonene. De siste par årene har Jesus kalt henne tilbake til Ham. Hun kjenner på en enorm glede for å ha funnet det hun har lett etter i så mange år, nemlig hennes Messias og Frelser. Men ved siden av denne gleden er det nå også en stor sorg. Hennes mann synes endringene i hennes livssyn og syn på Jesus er så radikale at han ikke lenger kan se en framtid for dem sammen. Jeg har fått lov til å støtte henne, be og være der for henne i denne prosessen. Gjerne be for at Guds vilje skal skje i begge deres liv. At mannen hennes, som har hardnet sitt hjerte mot Gud og mot henne, skal få se og anerkjenne sin Skaper. At det han har fått se av Jesus i henne, en dag skal lede han til tro.

Fra brudd til tro og ekteskap

Et annet par vi nylig fikk lov til å vandre sammen i denne prosessen til er et par fra Amerika. Sam er fra Sør-Amerika og møtte Vivi på en konferanse. Vivi er en kristen som er veldig aktiv i lokalkirken. Sam vokste opp i en jødisk familie. Han forelsket seg i Vivi, men kunne aldri forstå hennes religion og hvorfor det var så viktig for henne. De kontaktet Jews for Jesus, og fikk snakke med en av våre ansatte som startet tjenesten retter mot blandede par. De fikk komme med sine spørsmål og ble stilt noen spørsmål tilbake. Disse spørsmålene gjorde at Vivi innså at hun ikke kunne gifte seg med noen som ikke deler hennes tro. Hun gjorde det slutt med han.

Men Sam startet nå sin egen åndelige reise. Han fortsatte å ha samtaler med oss om de jødiske røttene i vår tro, Jesu jødedom og hvordan Jesus er Toraens oppfyllelse på løftene om en kommende Messias. Sam fikk se hvem Jesus var og er nå en ivrig disippel. Han reiste til Israel og besøkte vårt fellesskap der. På veien tilbake bestemte han seg for å fri til Vivi, og de skal nå gifte seg!

Dette er et vitnesbyrd på hvordan denne tjenesten er uhyre viktig. At vi kan møte par der de er og hjelpe dem å stille seg de riktige spørsmålene som vil lede dem til åndelig harmoni.

Jeg skal arrangere en middag for blandede par i London i slutten av juni, der noe av målet er å ha samtaler om våre forskjeller slik at parene kan få dypere innsikt i hverandres bakgrunn og åndelige liv. Gjerne be for dette arrangementet, og at mange par skal komme og bli beriket av dette fellesskapet!

Takk for at du står med oss i bønn!

Flere artikler