Hva symboliserer glassmaleriene i Immanuelkirken?

Få et innblikk i symbolikk og historie

Sentralt i Tel Aviv, nærmere bestemt Jaffa, ligger Immanuelkirka, som med sitt klokketårn skiller seg tydelig ut blant de andre byggene i området.  

Åpen kirke

Flere dager i uken er det «åpen kirke», der mange mennesker tar turen innom for å få omvisning og for å høre historien om kirka. Flere turistgrupper melder på forhånd om at de vil komme, men også enkeltmennesker kommer innom for å se og høre.  

Det er en god atmosfære i det man entrer kirka. Lys, blomster og musikk; her skal det være fint å komme. Folk blir møtt i døra og blir guida rundt av en som kjenner historien og kirka godt. Turistgruppene som kommer innom får høre hele historien, fra kirkas begynnelse til hvordan den drives i dag. Mange er nysgjerrige på det de ser i kirka og stiller flere spørsmål. Hvorfor Davidsstjernen? Hvorfor er det en menora i kirka? Hva har dette med kristen tro å gjøre? 

Mange spørsmål blir stilt og interessante samtaler om hvordan jødedommen faktisk henger sammen med den kristne tro, springer ut fra dette. Framme ved alteret er også Johannes 3,16 skrevet på hebraisk i et av de mange glassmaleriene.  

Glassmaleriene

Hva symboliserer glassmaleriene i Immanuelkirken?Immanuelkirken i Tel Aviv

Immanuelkirka er et sted folk oppsøker selv, og blir derfor et sted hvor man er åpen for å ta imot og lytte til det som blir sagt. Det blir dermed også en gyllen mulighet til å formidle Bibelens fortellinger. I formidlingen blir glassmaleriene aktivt brukt. Kirka kjennetegnes nemlig av de mange glassmaleriene, laget av Victor Sparre. Ikke bare er de fine i seg selv, men hvert av dem illustrerer også en egen fortelling fra Bibelen eller et symbol som er viktig for å peke på opphavet til kristen tro. Bibelfortellingene som hendte i og rundt Jaffa er representert, da det nettopp er her kirka er lokalisert.  

Det ene glassmaleriet symboliserer fortellingen om Peter som fikk et syn om at evangeliet skulle gjelde alle folkeslag. Et annet maleri symboliserer fortellingen om Jona som ikke ville dra til Ninive for å fortelle folket der om at de måtte omvende seg. Han dro av gårde med et skip fra Jaffa som skulle i helt motsatt retning, nemlig Tarsus. Gud kaller igjen på han, og han drar til Ninive med budskapet. Hver av de tolv disiplene er også symbolisert med hvert sitt glassmaleri.  

Hva symboliserer glassmaleriene i Immanuelkirken?

Les mer om alle glassmaleriene som er i Immanuelkirken (PDF)

Hvem bruker kirken?

Immanuelkirka med det tilhørende menighetshuset like borte i gata, blir brukt av flere grupper og menigheter. Det er et samlingssted for fellesskap og forkynnelse. Menigheten har gudstjenester to ganger i uka på hebraisk og engelsk, der både lokale og turister kommer for å delta.  

Vær med og be for arbeidet som drives her og at folk som kommer innom kirka skal bli nysgjerrige og få lyst til å undersøke mer om hva troa på Jesus innebærer.  

Tidslinje for Immanuelkirken

Hva symboliserer glassmaleriene i Immanuelkirken?

Se tidslinjen i stor størrelse (PDF)

 

Synnøve Aarskog
Volontør

 


Mer om Immanuelkirken:

Relaterte dokumenter