Hægebostad: Birkeland bedehus

FØRST-seminar 15. september 2021
 • Temaer:
  • 1. -Jødene – utvalgt og utskjelt

   • a) Hva sier Bibelen om jødenes plass i Guds store plan?

   • b) Hvordan skal kristne tenke, tale og handle i møte med Israel og det jødiske folk?

  • 2.-Anitsemittisme og antijudaisme: Hva er kirkens ansvar og bidrag?  

 • Foredragsholder: Rolf G. Heitmann
 • Sted: Birkeland bedehus, Hægebostad
 • Tidspunkt: 15. september kl 18:00
 • Ingen seminaravgift.
 • Det blir tatt opp kollekt.
 • Påmelding: Lokalt til e-post: Bernt@haegebostad.kirken.no

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Hægebostad: Birkeland bedehus