-

Han blir konstituert generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon

Han blir konstituert generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon

– Jeg ser frem til å lede organisasjonen og sørge for at neste generalsekretær får en så god start som mulig, sier den konstituerte generalsekretæren.

I september ble det klart at avtroppende generalsekretær, Vegard Soltveit, hadde sagt opp sin stilling. Denne uken ble det kjent at Kristoffer Eknes trer inn som konstituert generalsekretær fra 1. desember 2022 og frem til en ny generalsekretær.

– Det er naturlig at jeg som stedfortreder for generalsekretæren, trer inn i en periode frem til ny er på plass. Jeg er motivert for den oppgaven, sier Eknes.

Ønsker en god og grundig prosess

Det var etter at Landsstyret i Den Norske Israelsmisjon mottok en oppsigelse fra Vegard Soltveit i september at en satte i gang prosessen. Landsstyret har ytret at de ønsker en god og grundig prosess for å få på plass en ny leder for organisasjonen. 4. november ble ansatte og tillitsvalgte bedt om å komme med innspill med frist 1. desember. Der oppgir også landsstyret at de ønsker å ha på plass ny generalsekretær med oppstart i august 2023.

Inntil da er det Kristoffer Eknes som skal fungere som generalsekretær for Israelsmisjonen. På spørsmålet om han er aktuell for jobben på fast basis, svarer han.

Jeg er ikke det. Å være en god nestleder for generalsekretæren, er en viktig rolle som jeg gjerne tar. Nå ønsker jeg å være med å skape trygghet og retning frem mot det. I fremtiden håper jeg at vi topper laget med en dyktig leder som jeg kan være med å støtte, svarer han tydelig.

Hele uttalelsen til styreleder kan du lese her:

Landsstyret har i samarbeid med avtroppende generalsekretær (Vegard Soltveit) og konstituert generalsekretær (Kristoffer Eknes), blitt enige om følgende:

Kristoffer Eknes blir konstituert som generalsekretær med virkning fra 1. desember 2022 fram til ny generalsekretær er på plass. Vegard Soltveit sine primæroppgaver vil fra samme dato, være å legge til rette for god overføring av kompetanse og informasjon, slik at Kristoffer får en tryggest mulig oppstart. Landsstyre uttrykker stor tilfredshet for den vilje som begge har bidratt med for å få til en god overgang, samt sikre kontinuitet og trygghet i organisasjonen.

Kjetil Lorentzen
Styreleder