Helgeland Folkehøyskole

FØRST-seminar 2. september 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Vegard Soltveit
  • Sted: Helgeland Folkehøyskole
  • Tidspunkt: 2. september 2022 kl. 18:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.