-

Herøy Frikyrkje

FØRST-seminar 16. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Maria Lura
  • Sted: Herøy Frikyrkje
  • Tidspunkt: 16. september 2023 kl. 17:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.