-

Stavanger: Hinna kirke

FØRST-seminar 25. august 2021
  • Tema: «Er evangeliet virkelig for jøde først?»
  • Foredragsholder: Reidar Hvalvik
  • Sted: Hinna kirke, Stavanger
  • Tidspunkt: 25. august kl 19:00
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Stavanger: Hinna kirke