Evje/Hornnes: Hornnes bedehus

FØRST-seminar 9. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Vegard F. Soltveit
  • Sted: Hornnes bedehus
  • Tidspunkt: 9. september kl 18:00
  • Ingen seminaravgift.
  • Det blir tatt opp kollekt.
  • Påmelding: Lokalt til tlf: 480 28 085 (Ingunn Tveit)

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Evje/Hornnes: Hornnes bedehus