-

Høvåg bedehus

FØRST-seminar 22. september 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Elisabeth Levy
  • Sted: Høvåg bedehus
  • Tidspunkt: 22. september 2022 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.