-
Kenneth og Svanhild Jakobsen
Kenneth og Svanhild Jakobsen

Hun er ny Norgeleder

– Jeg er svært glad for at Svanhild ønsker å være med å lede det viktige arbeidet i Norge. Det er mye engasjement på grasrota og i staben, og jeg vet at de setter stor pris på henne, sier konstituert generalsekretær, Kristoffer Eknes

Svanhild Jakobsen har takket ja til en midlertidig stilling som Norgesleder fra 1. januar 2023 og inntil ny generalsekretær er blitt ansatt i organisasjonen.

– For meg er det viktig at ny generalsekretær selv får velge Norgesleder. Så får vi se hva som skjer i fremtiden, sier Jakobsen.

Svanhild Jakobsen har de siste årene jobbet som misjonsrådgiver for Israelsmisjonen. Hun har vært aktiv både i Bergensområdet og i området omkring Ålesund. Hun har også vært de ansattes representant i landsstyret og har ledet arbeidet med Misjonsbutikken Tabita. Det har gitt resultater ifølge Eknes.

Vi ser at Svanhild har evnen til å ha overblikk, gjennomføre prosjekter og prioritere bort det som ikke fungerer. I tillegg har hun et tydelig misjonsengasjement, et hjerte for det jødiske folk og en omtanke for alle hun møter. Det er helt i kjernen av hva Israelsmisjonen handler om, forteller Eknes.

Dette sier den nye Norgeslederen

Hvorfor har du takket ja til rollen som Norgesleder?

–  Jeg har takket ja til denne utfordringen fordi det er viktig at en person har overblikk over hva som skjer i DNI (Den Norske Israelsmisjon) i Norge.

Vi har en tid vært uten Norgesleder, og det har vært et savn for både ansatte og frivillige.

Jeg ønsker å bidra til at hver enkelt kan få blomstre og bruke sine sterke sider, og at vi sammen kan vekke kristne i Norge til ansvar for det jødiske folk. 

Hva synes du er viktig for arbeidet til Israelsmisjonen i Norge?

– Det er mange ting som er viktig, men kanskje nettopp det å vekke kristne i Norge til ansvar for det jødiske folk. Hvis vi ønsker å velsigne Israel og det jødiske folket, hvordan kan vi da la være å gi evangeliet om Jesus Messias tilbake til dem?

Vi står i gjeld til dette folket, og det er fantastisk å se at stadig flere jøder i dag faktisk tar imot Jesus som sin Messias. I tillegg tenker jeg det er svært viktig at DNI står opp mot enhver form for antisemittisme, at vi våger å være en tydelig stemme i Norge i dag.

Er du klar for å bli Norgesleder permanent?

– Jeg er klar for å gjøre det som tjener oppdraget og visjonen vår best. Om det er å være Norgesleder eller om det er å være misjonsrådgiver, vil vise seg når den nye generalsekretæren er på plass!