-

Hurrundstuggu, Rennebu

FØRST-seminar 7. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Paul Odland
  • Sted: Hurrundstuggu, Rennebu
  • Tidspunkt: 7. september 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.