Huset vårt er utleid

Næringsdel og leilighet

Nå er huset vårt i Stavanger utleid. Det er det stor glede over i hele organisasjonen. Huset i Nedre Dalgate 9 i Stavanger er den eneste fysiske eiendommen Israelsmisjonen har i Norge. Derfor har det den senere tiden blitt lagt betydelig med midler i potten for å renovere bygget.

Arbeidet ble ferdigstilt i mai/juni i år, og nokså fort ble det skrevet leieavtale med en enkeltperson til leiligheten i andre etasje. Og nå, for få dager siden, ble det signert en fem års avtale med en frisørsalong som skal inn i hovedetasjen. Litt tilpasning av bygget må til, men det er et mål at salongen skal være i funksjon i god tid før jul.

- Helge Todnem i Randaberg har arbeidet med utleie siden forsommeren, og gjort en kjempeinnsats for å få avtaler i boks. Nå kan vi senke skuldrene, fordi vi får leieinntekter som kan hjelpe oss å betjene lånene vi har måttet ta opp for å renovere, sier økonomi- og administrasjonsleder Torstein Bryne. Det ble også gitt private lån for over en million kroner, før en satte i gang renoveringsprosjektet. Også disse skal selvsagt tilbakebetales, sier han.

På sikt tror vi alle at eiendommen vil bli mer og mer attraktiv, både fordi den er nyrenovert, og fordi den ligger midt i Stavanger sentrum, og fordi den ligger helt inntil Nytorget som om få år skal fremstå i helt ny drakt. Det skal rives og bygges og fornyes i gatene rundt, og på selve Nytorget, som vil merkes i hele bydelen.

Kretsens kontor, som var i dette bygget, har siden mai i fjor vært på loftet hjemme hos misjonsrådgiver på Nærbø. Det er et mål at dette skal nyetableres og samlokaliseres med gjenbruksbutikken på Varhaug når vi får den opp og gå om ikke så lenge.

Paul Odland
Misjonsrådgiver, Stavanger