-

Hva er Den messianske bevegelsen?

Assisterende generalsekretær Vegard Soltveit talte over dette viktige emnet på årsmøtet for Sørlandet krets, Finsland bedehus, 22. april 2017.

Her kan dere lese hans foredrag (PDF)

Relaterte dokumenter