Leder

Hva er så spesielt med jødene?

Er ikke alle jøder kristne?

Jeg hadde gjort mitt beste for å overbevise mine tilhørere om hvor riktig og viktig det er å drive misjon blant jøder. Da kom den uventede responsen: Er ikke alle jøder kristne? Jeg må innrømme at jeg ble en smule overrasket. Likevel vakte reaksjonen ettertanke.

Det er lett å tenke at jødedom og kristendom er et søskenpar med felles røtter, felles tro – riktig nok med ulike varianter – og felles håp. Det meste av Bibelen har vi også felles. Det er selvsagt mye rett i dette. Fra begynnelsen av ble jesusbevegelsen betraktet som en jødisk folkebevegelse. De jesustroende jødene forlot ikke sine jødiske tradisjoner. Mannen fra Nasaret var jøde. Det var også hans første etterfølgere.

Gudsfolket med felles røtter ble imidlertid mer og mer splittet. Den rabbinske jødedom og den kristne kirke, med sine jødiske røtter, kom i motsetningsforhold til hverandre. Fellesskapet i gudsfolket ble brutt.

Jødene er ikke så spesielle

Grunnleggende sett er det ikke noen forskjell på jøder og oss andre. Apostelen slår fast at det ikke er noen forskjell på jøder og grekere når det gjelder gudsrelasjon og frelsesvei. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som kaller på ham (Rom.10,12). Jesus er den jødiske vei til frelse. Derfor er han også blitt vår vei.

Jødene er spesielle

Den samme apostelen slår likevel fast at jødene står i en særstilling. Som Guds utvalgte folk har de fått del i en gudstjeneste og Guds tjeneste som både innebærer løfter og forpliktelser. Utvelgelsen setter det jødiske folk i en særstilling. Betyr det at Gud gjør forskjell på folk? Ja, hvis utvelgelsen var ment å gi ett folk spesielle privilegier for folkets egen skyld. Når Gud kaller jødene for sitt eiendomsfolk er det imidlertid ingen premiering. Det handler om et oppdrag: Guds velsignelse skal nå alle folkeslag.

Vi er alle spesielle

Har du tenkt på at det nettopp var for sin skyld at Gud valgte ut det jødiske folk? Han hadde en plan for deg og verden. Gjennom det jødiske folk ville han gjøre den kjent og tilgjengelig. Det gjelder fortsatt. Guds plan er å vinne verden tilbake til seg selv, og i den planen spiller det jødiske folk en avgjørende rolle.

Er ikke alle jøder kristne?

Slik spurte den godt voksne kvinnen på bedehuset. Hun hadde trolig hørt mye forkynnelse, men dette spørsmålet var uavklart. Visste du at under 3 promille (3 av 1000) jøder i Israel i dag tror på Jesus som Messias? Den mest berømte jøde av alle er i hovedsak fremmed blant sine egne. Slik må det ikke fortsette!

Tilbake til jødene

Vi kjenner oss dypt takknemlige og glade for at evangeliet om den jødiske Jesus, Guds og Marias sønn, ble gjort kjent for oss. Det forplikter også oss. Vi vil gi evangeliet videre. Og vi vil først og fremst gi det tilbake til dem det primært tilhører. Apostelen kaller dette en gjeldsforpliktelse som han gjerne vil avbetale.

Dette er Israelsmisjonens kall og forpliktelse: Å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk. Det vil vi gjøre i takknemlighet, med respekt og ydmykhet. Men også med frimodighet. Hvis Jesus ikke er jødenes Messias, er han heller ikke vår Frelser. Men hvis han er Messias og Frelser, må han også gjøres kjent for sitt eget folk.

Velkommen til å bli med på dette viktige oppdraget!

Rolf G. Heitmann
generalsekretær