Hvorfor Israel?

Publisert: 30. desember 2010 kl. 22:11

Sist endret: 11. mars 2024 kl. 22:14

Noen sier at evangelisering blandt jøder er unødvendig, fordi jøder har en annen vei til Gud enn gjennom troen på Yeshua (Jesus).

Men hvis det er riktig, hvorfor sa da Jesus, den jødiske Messias, til et jødisk publikum: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg” (Joh. 14:6)?

Og hvorfor sa Apostelen Peter, jødenes apostel, til øversteprestene, som var de religiøse lederne for vårt folk: ”Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn [utenom Jesus] under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved” (Apg 4:12)?

Og hvorfor sa apostelen Paulus: ”…for jøde først”? (Rom. 1:16) Hvis det virkelig er slik at  jøder ikke trenger å tro på Jesus for å bli frelst, hvorfor startet Paulus alltid sin misjonsgjerning med å bringe evangeliet til jødene først på nye steder han kom til? Naturligvis fordi vi trenger å høre evangeliet for å bli frelst.

Noen sier at evangelisering blant jøder er antisemittisk.

Jesus forkynte evangeliet til oss jøder. Og apostlene forkynte evangeliet til oss jøder.  Moses og alle profetene har faktisk forkynt budskapet om evangeliet til oss jøder (Jes. 53). Betyr det at Moses, profetene, apostlene og Jesus var antisemitter? Nei, selvfølgelig ikke! Hvis Jesus er den jødiske Messias (og det er han), så vil det mest jødiske være å tro på Ham, slik som Moses befalte oss å gjøre (5. Mos. 18:15-18).

Noen sier at evangelisering blant jøder ikke er nødvendig fordi alle jøder er forutbestemt til å bli frelst.

Sa ikke apostelen Paulus at ”hele Israel skal bli frelst”? (Rom. 11:26) Jo, det gjorde han. Men han forklarte også hvordan Israel skulle bli frelst: kun ved å påkalle Herrens navn, Yeshua. Og Paulus skriver videre: ”Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om?” (Rom. 10:14). Vi må høre ordet for å kunne tro, og vi må tro for å kunne påkalle, og vi må påkalle Herren Yeshua for å kunne bli frelst.

Apostelen Paulus erklærte også at ”i Jesu navn skal hvert et kne bøye seg… og hver en tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære” (Fil. 2:10-11). Men betyr dette at alle folk fra alle nasjoner til sist blir frelst, og at det ikke er nødvendig å evangelisere i det hele tatt? Hvis det var slik, så ville det si at Gud gjorde en feil da Han ba disiplene om å gå ut i all verden og forkynne evangeliet til ethvert levende menneske. Men Gud tar selvfølgelig aldri feil. Gud ga klar beskjed om hvordan frelse kunne skje, for jøder og hedninger: ”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen kommer ved Kristi ord” (Rom. 10:17). Og det er derfor han har befalt at Hans etterfølgere skal forkynne den gode nyhet, til det jødiske folk først, og så til resten av verden (Rom. 1:16).

Noen kristne sier at forkynnelse blant jøder ikke er effektivt.

En effektiv måte å bringe evangeliet til det jødiske folk på, mener noen, er å vise at en elsker oss ved å støtte Israel,  fordømme antisemittisme, og gjøre gode gjerninger for det jødiske folk. Å støtte Israel og si klart nei til antisemittisme er helt klart viktig. Å vise barmhjertighet mot vårt jødiske folk gjennom hjelp og kjærlighet er helt klart riktig. Men hvis en tror at vårt folk vil forstå evangeliet gjennom disse handlingene, da forstår en ikke hvordan vårt jødiske folk tenker. Vi jøder tolker ikke støtte til Israel, kjærlige handlinger eller fordømmelse av antisemittisme som et uttrykk for evangeliets budskap. Vi tolker dem som uttrykk for en dårlig samvittighet. Med andre ord, dine handlinger forteller ikke oss om vår skyld og vårt behov for tilgivelse fra Gud. I stedet forteller de oss om din skyld og ditt ønske om å bli tilgitt av oss. Dine handlinger blir tolket kun som en unnskyldning for alt som vi har måttet gjennomgå.

Handlinger gjort i kjærlighet er riktig og bibelsk og de er helt klart et vitnesbyrd. Men slike handlinger alene kommuniserer ikke budskapets innhold. Tvert imot, de stadfester at budskapet – evangeliets innhold – er sant. Hvis det hadde vært nok å bare leve et liv som demonstrerte Guds kjærlighet uten å forklare evangeliets innhold, ville Yeshua selv vunnet våre hjerter gjennom det livet han levde. Men han forkynte selv evangeliet om Guds rike. Om ikke Jesu fullkomne liv overbeviste oss, hvordan kan du og jeg i dag tro at våre ufullkomne liv er et sterkt nok vitnesbyrd for mennesker omkring oss?

Vis meg gjerne kjærlighet ved å støtte Israel, og si klart nei til antisemittisme. Men bli ikke overrasket om vårt folk ikke forstår innholdet i evangeliet gjennom dette, med mindre du forklarer hvorfor du støtter oss og utfører disse handlingene. Det er din kjærlighet til Jesus, den jødiske Messias, som motiverer ditt ståsted. Da må du fortelle oss dette! Hvis det ikke hadde vært for Jesus, hadde du tross alt ikke brydd deg. Og med mindre du forteller oss dette, vil vi kanskje aldri forstå.

Noen kristne sier at evangelisering blant jøder ikke bør prioriteres akkurat nå.

De sier at det viktigste er å bringe alle jøder tilbake til Israel. Når det jødiske folk har kommet tilbake, vil Yeshua hente oss. Men hvis det var sant, hvorfor ba ikke Paulus, eller Peter, eller noen av de andre apostlene, det jødiske folk om å returnere til Israel allerede i da? Det finnes ikke noen referanser i apostlenes taler som formante jødene som allerede bodde i Diasporaen (og det var mange!) til å returnere til Israel så Jesus kunne komme tilbake. Apostlene ba ikke sitt folk om å komme tilbake til landet, men til å komme tilbake til Herren.

Noen kristne sier at evangelisering blant jøder er støtende og noe jødiske ledere vil mislike.

Dette stemmer nok. Evangeliet i seg selv er støtende for alle som enda ikke ser behovet for Gud på hans premisser og ikke på sine egne. Uansett hvor kjærlig vi proklamerer de gode nyheter, så vet vi at noen vil bli fornærmet. Det er årsaken til at Paulus forklarte at for noen  er vi en duft av liv til liv, og for andre en duft av død til død (2 Kor. 2:16).

Hvis vi ønsker å være effektive, må vi velge hvem vi ønsket å tjene; det jødiske folks ledere, eller det jødiske folks Gud. En kan lytte til de lederne som ikke tror på Yeshua enda, og som  sier at en ikke må støtte evangelisering blant jødene. Eller en kan lytte til jødiske ledere som Moses, profetene, apostlene og Yeshua selv, den største jødiske lederen av alle, som sa klart i fra at det ikke er frelse gjennom noe annet navn enn Jesus (Apg 4:12).

Noen kristne sier at støtte til evangelisering blant jøder gjør en upopulær.

Å forkynne evangeliet til vårt folk gjør oss ikke populære, men kjærligheten til vårt folk og et sterkt ønske om å se dem frelst, driver oss til å forkynne de gode nyhetene til dem, og til alle andre som vil høre, til tross for avvisninger vi måtte oppleve. Mange av oss ble først støtt da vi hørte evangeliet fra andre jøder og fra modige kristne. Men Gud snudde korsets anstøt til overbevisning, og vi trodde.

Noen kristne sier at det er umulig å bringe evangeliet til det jødiske folk.

Vi jøder vet at det ikke er sant. Vi er et bevis på det. Evangelisering blant jøder er ikke umulig, det er bare vanskelig. Men hvis DU ber for oss, skal vi forkynne. Vi kan være ditt talerør.

– Be om frelse for vårt jødiske folk, slik som apostelen Paulus ba (Rom. 10:1)

– Be om at Gud gir oss flere og flere muligheter til å vitne, slik som apostelen Paulus ba de kristne i Efesus å be om (Ef. 6:19).

– Be om at Gud gir oss frimodighet, som apostelen Paulus ba de kristne i Kolosseum om å be om

Om du bruker din munn til å tale med Gud om vårt folk, så vil vi være redskap til å tale med dem om Gud. Og Gud vil åpne hjertene til vårt jødiske folk så hans navn blir opphøyet.Avi Snyder er direktør for Jews for Jesus i Europa.
Avi har sin teologiske utdanning fra Fuller School of World Missions, og en mastergrad i Missiologi med spesiell vekt på jødiske studier og evangelisering blant jøder. Avi, hans kone Ruth og deres tre barn bodde i Ukraina fra 1991 til 1998 som pionerer for Jews for Jesus sitt arbeid der. Da den russiske og ukrainske avdelingen av Jews for Jesus ble overtatt av lokale folk, dro Avi og hans familie tilbake til USA. I dag bor de i Tyskland hvor han har hovedansvar for arbeidet der, i tillegg til resten av Europa.

 

Flere artikler