-

Inspirasjonssøndag og kretsårsmøte

i Moelv, søndag 24.mars 2019

Kjære misjonsvenner! Velkommen til inspirasjonssøndag og kretsårsmøte
på Moelv Kirkesenter, søndag 24.mars 2019.

(Hele arrangementet finner sted på kirkesenteret)

Program for dagen:

Kl.11.00: Misjonsgudstjeneste m/nattverd.
 Forrettende prest er vår kretsleder, Ole Amund Gillebo. Tale ved misjonssekretær Odd Bjarne Skogestad. Sang v/ Lisabeth Kvalevaag-Holm. Takkoffer til DNI. Kirkekaffe.

Kl.13.00: Kretsårsmøte.
Årsmelding, regnskap, valg, samtale om veien videre.
Hilsen fra hovedkontoret v/Odd Bjarne Skogestad.

Kl.14.30: Suppemiddag for påmeldte* Kr.100

Kl.16.30: Misjonsfest.
Åpningsord ved kretsleder Ole Amund Gillebo. Tale og misjonsinfo v/Odd Bjarne Skogestad. Trekning av kretslotteriet. Bevertning.
Kollekt til DNI og enkel markering av 175-årsjubileet.
Sang v/Lisabeth Kvalevaag-Holm.

*Påmelding til middagen innen 21.mars
til Sverre Halvorsen, tlf. 90 97 72 16, e-post: sverrejohanh@gmail.com

Evt. saker til årsmøtet bes meldt til Ole Amund Gillebo, tlf.45 63 49 03, e-post: oagillebo@gmail.com  innen 14.mars.

Takk for at du ber for denne dagen!


Kretsstyret for H/O krets av Den Norske Israelsmisjon ønsker deg
HJERTELIG VELKOMMEN!

Organisasjoner