Foto: Greyson Joralemon / Unsplash.com
Foto: Greyson Joralemon / Unsplash.com

Israelsmisjonen er radikal

Jeg skal innrømme at jeg ikke liker ordet ´radikal´. Det vekker dårlige assosiasjoner hos meg, særlig fordi jeg forbinder det med politiske bevegelser som ikke nødvendigvis har vært positive for samfunnet opp igjennom historien.

Det siste året har jeg fundert mye over en kopp kaffe og den fantastiske julegava jeg fikk i 2018, nemlig boka «Etterlyst: Bergprekenes Jesus» av Oskar Skarsaune. Der omtales Jesus blant annet som radikal. Ikke fordi han var en febrilsk opprører, men fordi han utfordrer våre prioriteringer. Det er verdt å fundere over. 

Følg meg

I dag er vi opptatt av å følge noen, om det er på digitale plattformer eller i det analoge liv, så følger vi alltid etter noen. Vi tar etter andres bevegelser, fraser, ordlyder, klesstil, møtestil, osv. Selv den som ønsker å være et selvstendig menneske og som ikke vil la seg påvirke av andre, ser til andre for å vite hvordan et slikt liv ser ut. Vi er alltid på utkikk etter noen å følge. 

Jesus er annerledes, blant annet ved at han ikke ser etter noen å følge, men han ser etter noen som vil følge ham. Han lokket ikke med potensielle ansettelser i fremtiden, konkurranser om flotte premier, eller med løfte om rikdom. Tvert imot, han lovet et enkelt liv hvor en ikke så utover etter alt en kunne få, men der en så innover for å bygge for evigheten. 

Jesus var mer enn en læremester, han var en som snakket inn i menneskers fundamentale utfordringer. Han utfordret mennesker oppfatninger og tradisjoner. Han utfordret alle, uten å forvente noe annet enn at en tok utfordringen på alvor, «Følg meg, følg mine Bud». Det var radikalt.

Radikal - radix - røtter

Jeg skal innrømme at jeg ikke liker ordet ´radikal´. Det vekker dårlige assosiasjoner hos meg, særlig fordi jeg forbinder det med politiske bevegelser som ikke nødvendigvis har vært positive for samfunnet opp igjennom historien. Samtidig tror jeg at ordets grunnbetydning er veldig dekkende for hvem Jesus var og er. 

Ordet radikal kommer egentlig fra det latinske ordet radix som betyr røtter. Det utviklet seg innen det mellomengelske språket til å bety «å forme røttene». Det handler ikke om noe radikalt brudd, men det handler om å vise til røttene. Å vise til det fundamentale. 

Jesus er på den måten veldig radikal. Han viser stadig til røttene til det jødiske folk, til løftet om Messias. Og samtidig er han radikal fordi han viser til det helt fundamentale når han sier, «følg meg». Å følge Jesus er både en invitasjon til å sette seg ned med ham og en invitasjon til å reise seg og være med på det Han gjør i dag.

Norges mest radikale organisasjon

På den måten er Den Norske Israelsmisjon en av verdens mest radikale organisasjoner, både fordi vi opptatt av troens jødiske røtter og fordi vi vet at troen på Jesus forvandler mennesker. Vi har erfart hvordan et møte med Israels Messias har forvandlet livet til enkeltmennesker, og til hele samfunn.

Våre forløpere var også radikale. Tenk på dem som ønsket å etablere en organisasjon for å gjøre godt mot et folk som ikke hadde adgang til Norge, det var radikalt. Søster Olga var også radikal og brukte livet sitt i tjeneste, i en tid der hun opplevde store omveltninger i samfunnet, møte stor nød og overlevde en rekke kriger under hennes opphold i Romania og Israel. Tenk på Magne Solheim som ikke bare bygget opp et arbeid blant jøder i Romania, men som også fikk en enorm betydning for det Israelske samfunnet. Vi har en radikal arv å ta vare på mange måter. 

Vi har forbilder som har vist oss hva det vil si å følge Jesus. Å gjøre det kan få ganske radikale konsekvenser for våre liv. Da blir både skolegudstjenester og tradisjonsmat mindre viktig, mens bønn, bibel, nattverd, fellesskap, forkynnelse og misjon blir helt nødvendig. Det er radikalt. 

Jeg håper vi kan bli litt flinkere til å være radikalt opptatt av røttene våre, samtidig som vi kan bli enda flinkere på å lytte etter ordene "Følg meg". 

Med ønsker om et velsignet nyttår. 

Kristoffer Eknes
Misjonsrådgiver