Israelsmisjonen sier ja til TVL

Den Norske Israelsmisjon blir TVLs femte samarbeidspartner. – En viktig organisasjon er med på laget, sier redaktøren.

Israelsmisjonen er den femte kristne organisasjonen som har inngått intensjonsavtale om samarbeid med TVL. De fire andre er Norsk Luthersk Misjonsamband, Troens Bevis, MIsjonsalliansen og Frelsesarmeen.

– Saken er behandlet i vårt landsstyre, og vi har undertegnet intensjonsavtale om samarbeid denne uken, opplyser Vegard F. Soltveit, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon.

Ifølge avtalen ønsker TVL og Israelsmisjonen blant annet å samarbeide om innhold som «vekker til ansvar for å dele evangeliet med det jødiske folket og bevisstgjøre den kristne kirke på troens jødiske røtter».

Omfanget og økonomien i samarbeidet skal konkretiseres i drøftelser i løpet av inneværende år.

– En viktig grunn til at vi gjør denne avtalen med TVL, er kanalens ambisjoner og planer om å favne bredt . Vi tror en kristen TV-kanal trenger å ha de viktige og seriøse kristne aktørene med på laget, og det ser vi at TVL er i ferd med å få, sier Soltveit. 

– Blir det TVL-temareiser til Israel med deg som reiseleder i framtiden? 

– Ha ha, det har vi ikke diskutert. Vi kommer nok ikke til å begynne der, men hvem vet? ler generalsekretæren.

Redaktør for TVL-prosjektet, Alf Gjøsund, sier at han lenge har håpet å få Israelsmisjonen med på laget.

– Veldig mange kristne er opptatt av Israel og det jødiske folkets historie. Dette er uhyre interessante temaområder som til tider blir ganske heftig debattert. Israelsmisjonen har et reflektert og balansert teologisk ståsted, og det ønsker vi skal prege denne kanalen, sier Gjøsund.

– Dessuten er vi opptatt av å støtte kristen misjon. Alle fortjener muligheten til å ta stilling til det kristne budskapet, men når det presenteres for jøder må det skje med en spesiell ydmykhet. Den kristne kirke står i gjeld til jødene, både fordi troen vår bygger på jødisk tro og tradisjoner, men også fordi kirken har utsatt jøder for uhyggelige overgrep. Israelsmisjonen har en tilnærming til denne tematikken som vi ønsker velkommen på TVL, sier Gjøsund.

 

Se mer om TVL på deres nettside: vartland.tv/israelsmisjonen-sier-ja-til-tvl/