Israelsmisjonens “hovedkontor” i Israel

Bli kjent med teamet i Haifa

Det aller meste av vårt internasjonale misjonsarbeid er i Israel, hvor vi har arbeid i Tel Aviv, Jerusalem og Haifa. I Israel heter Israelsmisjonen Norwegian Church Ministy to Israel (NCMI), og vi har vårt lokale hovedkontor i Haifa. På dette kontoret arbeider fem flotte mennesker, som vi ønsker å presentere her.

John Sode Woodhead ble innsatt som leder for arbeidet i Israel 1.september i år. Han er skotsk, men vokste opp i Israel da hans foreldre var misjonærutsendinger der. Av utdannelse er han arkeolog, og har erfaring med ledelse og misjonsarbeid. I tillegg til å lede arbeidet vårt, studerer han for å få guide-lisens i Israel. Det kommer flere turistgrupper til å nyte godt av, og vi er glad for at Israelsmisjonen snart har en egen person som har guide-lisens.

Peter Aweida er driftsleder for alle bygningsmassene våre, og det er ikke lite! I tillegg bistår han John med ulike administrative oppgaver, samt andre oppgaver som melder seg på kontoret. Til vedlikeholdsarbeidet ved bygningsmassene er også Tony en av våre lokalt ansatte. Han arbeider mye med bygningene våre i Tel Aviv, men også andre steder etter behov.

Bjørg Aweida er regnskapsføreren vår, og ansvarlig for bokføringen. Tidligere hadde hun også rengjøring av Beit Eliyahu senteret som en av sine oppgaver, men har nå fått enda flere administrative oppgaver, og derfor er rengjøringsoppgavene gitt Pnina.

Pnina er vår kontorsekretær i Israel. Dette innebærer at hun arbeider med de visum vi trenger i Israel, korrespondanse med leverandører og det offentlige, noe regnskap og mange andre kontorrelaterte oppgaver.

Staben i Haifa forteller at de spent på det året som ligger foran oss, og endringene i Tel Aviv og i ledelsen i Norge. Peter og Pnina forbereder også jubileumsmarkeringen som Israelsmisjonen skal ha i Beit Eliyahu, for å markere 175år som organisasjon og 70år med misjonsarbeid i Israel. Gjestene denne kvelden vil få servert hjemmelaget mat og et flott jubileumsprogram.

Til slutt legger de til at kontormiljøet er preget av god stemning, hvor det er en munter tone mellom de ansatte. Men mest av alt bruker de tiden til å samtale og konsultere hverandre om løsninger for misjonsarbeidet. Månedlig møtes de til felles frokost kombinert med stabsmøte.

Vi er glade og stolte over våre medarbeidere i Haifa, som gjør en enorm innsats for misjonsarbeidet vårt i Israel! Husk gjerne på dem i bønn.