Israelsmisjonens identitet

Hvem er vi i Israelsmisjonen, og hvordan ønsker vi at andre oppfatter oss? Dette fokuserer vi på i vårens undervisningskvelder.
Israelsmisjonens identitetBjørn Lauritzen. Tema: «Israelsmisjonen, hvem er vi, hvem vil vi være, og hvordan vil vi at andre skal oppfatte oss?»

Vårens to undervisningskvelder kommer midt i mars. Vi minner om dem og inviterer til dem! Tid og sted er slik: Onsdag 13. mars, i den nye Vea kirke, Karmøy. Dagen etter, torsdag 14. mars, i Hellvik bedehus, nord i Egersund kommune. Begge gangene kl 1900-2115. Tidsgiver og medlem av landsstyret, Bjørn Lauritzen, blir med begge kveldene. Hans tema blir: «Israelsmisjonen, hvem er vi, hvem vil vi være, og hvordan vil vi at andre skal oppfatte oss?» Emnet skulle være veldig aktuelt midt i et jubileumsår!

Hele første timen, og kanskje litt av andre skal vi bruke til dette. Dessuten vil tilhørerne få oppdatert info om rehabilitering av huset vårt i Nedre Dalgate, Kretsårsmøtet i Bjerkreim, 175-års jubileet, og andre aktuelle saker. Kveldene som også rommer helt enkel servering, er åpne for kretsstyret, ambassadørene, kontaktpersonene, foreningsmedlemmene, medvandrerne, abonnentene, de personlige medlemmene, forbederne; enhver som er engasjert og involvert i Israelsmisjonen. Få med deg gode medarbeidere og kom!

Organisasjoner