-

Messiasprofeti på 32 språk

▶️ Se video

I menigheten Beit Eliahu (Haifa) leste de Messiasprofetien fra Jesaja 9:6 på 32 språk under Hanukkah-feiringen i 2019. Se video nedenfor.

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste."
(Jesaja 9:6, Bibelen 2011 bokmål)

Les mer om arbeidet i Beit Eliahu på prosjektsiden.