-

Jødehat på norsk

Lederartikkel av Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær Den Norske Israelsmisjon

Publisert i Først nr. 1 - 2018

3. juledag 2017 ble den ærverdige Brodsky-synagogen i Odessa tilgriset med antijødiske slagord. Flere andre jødiske institusjoner opplevde det samme: «Jøder ut! Ukraina for ukrainere.»

Flere undersøkelser viser at antisemittismen er på fremmarsj i flere europeiske land, ikke bare i øst. I Norge marsjerer ny-nazister gjennom bygater. PST melder at gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» øker sine aktiviteter. Holocaustsenterets undersøkelser fra 2012 og 2017 viser at det er alvorlige antisemittiske holdninger i store deler av den norske befolkningen, men konstaterer likevel en positiv utvikling i femårsperioden.

Noen faresignaler bør vi likevel merke oss fra rapporten som ble lansert like før jul i fjor (2017): Det påvises blant annet at holdninger til Israel og Midtøsten-konflikten påvirker våre holdninger til jøder generelt. Anti-israelisme kan altså utløse eller motivere anti-semittisme. For første gang er det også empirisk påvist at antisemittiske holdninger er langt større blant norske muslimer enn i den norske befolkning for øvrig. Mens eksempelvis nesten halvparten (42 prosent) av norske muslimer mener at «jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi», er tallet i befolkningen som helhet 13 prosent – også det et altfor høyt tall i møte med slike konspiratoriske utsagn.

Antisemittismen er irrasjonell, uforklarlig og ubegrunnet. Den finnes og oppstår uavhengig om det er jøder i nærheten. Undersøkelsen fra 2012 påviste at antisemittiske holdninger var utbredt også blant dem som aldri hadde møtt en jøde. Forstander for Det mosaiske trossamfunn i Oslo påpeker presist at antisemittisme er en sykdom som rammer alle andre enn jøder, men det er jøder som dør av den.

Den Norske Israelsmisjon har som formål å vekke til ansvar for jødene. Det innebærer også aktiv handling for å forebygge og bekjempe antisemittiske holdninger og handlinger. Vi tror at undervisning, opplæring og sann informasjon om jødisk tro, identitet og historie er det beste bidrag i så måte, kombinert med aktiv solidaritet med det jødiske folk. Det er overveiende sannsynlig at nettopp slik faktaformidling og politisk engasjement fra flere instanser de siste årene, har bidratt til å dempe antisemittiske holdninger blant store deler av den norske befolkningen. Vi ønsker også å gi honnør til «jødiske veivisere», unge norske jøder som drar rundt til skoler og ungdomsmiljøer for å presentere og informere om hva det vil si å være jøde.

Jødehat på norsk

Som kristne har vi et særlig ansvar å feie for egen dør. Vi har en vanskelig arv og tung bagasje å bære. Forkynnelse og undervisning har ofte fremstilt jødene som Guds motstandere og frafalne fremfor Guds utvalgte og elskede folk. Domsordene har vært hyppigere sitert enn løftene. I tillegg har vi dannet våre stereotypier både av jødiske grupper i Jesu samtid og dagens rabbinske jødedom.

Kirkelige aktører gjør også klokt i å merke seg Holocaustsenterets observasjon om sammenhengen mellom politisk engasjement og antisemittiske holdninger. Det er selvsagt legitimt å utøve kritikk og påpeke ansvar når urett og undertrykkelse begås, enten det er av israelske eller palestinske myndigheter. Når kritikken konkretiseres i handling og støtte til organisasjoner som vil innføre sanksjoner mot Israel, hindre handel, kompetanse- og kulturutveksling, og til tider de-legitimere Israel som jødisk nasjon, får det etter vår mening minst to negative konsekvenser: Det skjerper konfliktnivået i Midtøsten og motiverer til antijødiske holdninger.  I folks bevissthet og retorikk henger nemlig begrepene «jøde» og «Israel» nært sammen. Det så vi blant annet da en annen norsk prest nylig gikk høyt på banen og sammenlignet Israels holdninger overfor palestinerne med nazismens holdning til jødene: «Det jødene ble utsatt for før krigen, er akkurat det samme som de (altså jødene – red.anm.) gjør mot palestinerne i dag».

Her er det stort behov for flere samtaler, større bevissthet og mer kunnskap. Antisemittisme er en sykdom som må bekjempes både med vaksinasjon og operasjon. Det vil Den Norske Israelsmisjon bidra til.