-

Jødehatet er sterkere en noen gang siden Holocaust

Aldri har vi hatt mer kunnskap om antisemittisme enn i vår samtid. Likevel øker antisemittiske hendelser år for år. Statistikken er sjokkerende tydelig. Hamas angrep på sivile jøder i Israel har vekket jødehatet over hele verden.

Har ikke sett like mange hendelser siden Holocaust

I 2021 registrerte Anti-Defamation League (ADL) flere antisemittiske hendelser enn de hadde gjort på mange tiår. I 2022 registrerte en flere hendelser enn en hadde gjort noensinne siden ADL startet sine kartlegginger i 1979. I 2023, etter Hamas sitt brutale terrorangrep på sivile i Israel, opplevde noen land over 300% økning i antall antisemittiske hendelser. I enkelte land er mennesker blitt overfalt, banket opp og forsøkt drept, bare fordi de er jøder. Dette skjer rett foran øynene våre.

Antisemittiske vrangforestillinger

Etter angrepet mot sivile i Israel har vi sett en mengde antall personer og medier presentere klassiske antisemittiske fordommer. Tanken om at jøder er særlig hevngjerrige, med henvisning til utsagnet «øye for øye, tann for tann», dukker hyppig opp. Hvorfor er det problematisk, lurer du kanskje på?

Jo, fordi den forestillingen ikke er sann. Selve skriftstedet handler om at en skulle betale en erstatning som tilsvarte verdien på det en hadde skadet eller ødelagt. Det handlet altså ikke om hevn, men om erstatningskrav. Likevel er dette en av de mest seiglivede antisemittiske forestillingene, og den er blitt løftet frem av Dagsavisen, Agenda Magasin, Dagbladet, osv. Det er for øvrig bare én av svært mange antisemittiske utsagn og vrangforestillinger som det spilles på både i riksmedier og sosiale medier.

Kommentarfeltet yrer av antisemittisme

  • «Israelske jøder er griser som dreper sivile folk og barn».
  • «Det er ingen tvil om hvor Kristus ville vært i kveld. Han som tok avstand fra gammeltestamentlige og jødiske tanker om hevn».
  • «Fordøm fascistiske Israel først. Din jobb er å drepe først og hjelpe senere».
  • «[...] kontakt meg på PM. Så skal jeg vise deg hvordan jødiske griser bomber og dreper barn»

Dette er bare noen av utallige kommentarer som Den Norske Israelsmisjon har mottatt på noen innlegg på Facebook. Selve innleggene har enten båret teksten «Vi ber for alle som lider av den pågående krigen», «Vi ber for dem som er i Israel og dem som er i Gaza» eller «Nå trenger mennesker i Israel din hjelp».

I 2019 lanserte Institutt for Samfunnsforskning (IFS) rapporten ‘Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge’. Rapporten etterlyser en rekke tiltak. Noen ble fulgt opp av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme som gjelder fra 2021 til 2023. Et av dem var et prøveprosjekt med overvåkning av antisemittisme på internett. Handlingsplanen konkluderer med:

«̊ bakgrunn av dette prøveprosjektet, vil regjeringen vurdere om det er hensiktsmessig med innsats framover som sikrer mer langsiktighet i arbeidet med å følge med på̊ antisemittisme på̊ internett og i sosiale medier, slik ISFs rapport anbefaler».

De siste månedens ytringer i sosiale medier bør sikre at arbeidet styrkes betraktelig og regjeringen følger det opp.

Over 500.000 nordmenn mener at vold mot jøder kan legitimeres

Visste du at 10% av den norske befolkningen mener at vold mot jøder i Europa kan legitimeres med henvisning til Israel-Palestina konflikten?

Det er sjokkerende tall som HL-senteret presenterte i deres holdningsundersøkelse i 2021. Det vil si at rundt 540.000 nordmenn mener at vold mot jøder, en liten minoritet i Europa, er legitimt. Det er sjokkerende! Det Mosaiske Trossamunds bekymringsmelding bør få alle til å reagere. Historiene om blant annet barn som pisker medelever fordi de er jøder, er helt uakseptable.

Vi utfordres alle til aktivt å bekjempe slike holdninger og i stedet vise omsorg og solidaritet med vår egen jødiske befolkning

Antisemittisme koster liv

Angrepet mot sivile i Israel var sterkt preget av jødehat. Ikke bare et hat mot israelere, noe vi også mener er svært alvorlig, men et sterkt hat mot jøder.

I et opptak av en WhatsApp-samtale kan man høre en av terroristene fra Hamas skryte av at han har drept en jødisk kvinne, at han bruker telefonen hennes for å ringe sin far og at han har drept 10 jøder med sine egne hender. Det er jødehat i klartekst.

Det er også en rekke hendelser internasjonalt som er svært bekymringsverdige. Merking av hjem til jøder i Berlin, bombetrusler og kasting av molotovcocktailer mot synagoger, vold rettet mot jødiske personer i en rekke land, osv. Alt dette er svært alvorlig.

Antisemittisme er alvorlig, men blir ikke tatt på alvor

Dessverre synes ikke antisemittismen å bli tatt på alvor. Det hjelper ikke å si at en er imot antisemittisme, men så gjør en ikke noe med det. Da blir det bare tomme ord.

Det holder ikke å si at en blir misforstått og at en «elsker jøder», etter å ha laget og båret en plakat som viste en davidsstjerne i søpla sammen med teksten «Keep the World clean». Påstanden om å «elske jøder» blir meningsløs. For hadde en elsket jøder, eller i det minste kjent noen jøder, så burde en forstått hvor hatefull den plakaten oppleves. Den treffer ikke bare Israelere, men den treffer jøder i hele verden. Budskapet er ikke til å misforstå, uavhengig av intensjon eller manglende kjennskap til jøder og jødisk historie.

Det er ikke trygt å være jøde. Ikke i Europa, Nord-Amerika, Asia, Sør-Amerika, Afrika, Oseania eller i Israel. Det er rett og slett blitt svært farlig. Noen steder livsfarlig. Verden har aldri opplevd like mye antisemittisme som nå siden Holocaust. Den eneste måten vi kan gjøre noe med det er at vi som enkeltmennesker sier ifra når vi hører om eller oppdager antisemittisme, og at vi viser at antisemittisme ikke har noen plass i vårt samfunn.

Vi håper at vi er siviliserte nok til å gjøre det trygt å være jøde, og at du og jeg vil heve stemmen vår, blant annet ved å møte opp på markeringer av Novemberpogromene/Krystallnatten 9.november i hele landet. For bare ved å heve stemmen kan vi tydelig markere at det skal være trygt å være jøde! Overalt og alltid!

Skrevet av:
Jarle Råmundal, Generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon
Kristoffer Eknes, Assisterende generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon
Rolf Gunnar Heitmann, Seniorrådgiver i Den Norske Israelsmisjon