-

Trenger jødene evangeliet?

Bokpresentasjon med anbefalinger til boken "Jødene trenger ikke Jesus og andre misforståelser" av Avi Snyder.


En av verdens meste erfarne og dedikerte evangelister har gitt oss en gullgruve av en bok. Avi Snyder tar oss med inn i evangelistens hverdag med alle de spørsmål, utfordringer og muligheter som det rommer. Han lytter og svarer, drøfter og argumenterer: Trenger jødene virkelig evangeliet?

Har du ikke hørt om den jesustroende jøden Avi Snyder? Vel, han er kanskje ikke kjent fra de store scener. Hans arbeidsplass har heller vært gater og torg. Det er i samtale med mennesker han trives best.  Det er erfaringene fra disse samtalene han deler med oss i denne boka. Til innsikt og inspirasjon, lærdom og livsutfoldelse.

Avi Snyders livsprosjekt er å gjøre jøden Jesus kjent for sitt eget folk, slik at de kan tro og bli frelst. Han har delt ut hundretusener av traktater og vitnet for titusener av jøder og andre verden over. Mange jøder er kommet til tro på Jesus gjennom hans og hans medarbeideres frimodige misjon. Mange kristne har fått korrigert sin teologi og øynene åpnet for Guds plan med Israel ved å lytte til Snyders undervisning. Snyder fremfører sitt budskap enkelt og tydelig, men samtidig med dybde, overbevisning og engasjement. For tiden leder han organisasjonen «Jews for Jesus» sitt arbeid i Europa.

På sin vandring gjennom livet og verden, ikke minst i Europa, har Snyder møtt en rekke kristne som stiller seg avvisende eller kritisk til misjon blant jøder. Argumentene kan virke troverdige og bibelsk begrunnet: «Jødene er vel fortsatt Guds utvalgte paktsfolk. De har sin egen vei til Gud. Tiden for Israel er ikke kommet ennå. Jødene må vi møte med kjærlighet gjennom handling; ikke med ord. Kirkens historie gjør oss tause i møte med jødene. Misjon splitter det jødiske folk, og gjør dem til «hedninger».

Snyder observerer, lytter og svarer. Han ser, hører og taler. Omsorgsfull innlevelse og åpne ører kombineres med tydelig og ærlig budskap. Med solid bibelsk begrunnelse og personlig vitnesbyrd avviser han alle argumenter mot misjon. Vi har ikke noe valg. Hvis ikke Jesus er jødenes Messias, kan han heller ikke være verdens Frelser. Sann kristen kjærlighet til Israel kan bare måles ut fra engasjementet for Israels frelse. En kjærlighet som holder evangeliet tilbake, er misforstått og falsk, og fører til slutt til død og fortapelse. Sann kjærlighet leder jødene til livskilden, Jesus Messias. Derfor er det vårt felles ansvar å gi Jesus tilbake til jødene.

Jeg har kjent Avi Snyder i mange år. Hver gang vi møtes utfordres jeg. Hver gang lærer jeg noe nytt. Hver gang lar jeg meg inspirere. Denne boka er ikke noe unntak. Den lærer oss hvordan vi skal møte og forholde oss til jøder. For Snyder handler ikke det om strategier og metoder. Det handler heller ikke om å overvinne historiske feilgrep. Det handler om å dele det viktigste av alt: Det budskap vi selv har fått fra jøder.

Boka handler om vårt vitnesbyrd i møte med jøder. Det meste av innholdet kan imidlertid anvendes på all misjon. Boka kan derfor leses med stort utbytte av alle som vil dele troen, eller er usikre på hvordan det skal gjøres.

Boka er også et godt utgangspunkt for samtale i bibelgrupper og misjonsforeninger, og er derfor utvidet med egen studieplan. Introduksjonsfilmer til de ulike kapitlene er også tilgjengelig for dem som liker å se og høre fremfor å lese.

Trenger jødene evangeliet?

Rolf G. Heitmann
generalsekretær
Den Norske Israelsmisjon


I denne boken deler Avi Snyder av sin lange erfaring, særlig i møte med innvendinger mot å dele evangeliet og vår Messias-glede med jøder. Som en Paulus er han ofte skarp i sine analyser og refleksjoner, og det er forfriskende når han tar oppgjør med mange tilvante tankesett. Nettopp derfor er boken også verdt å lese – til inspirasjon og til å bli utfordret.

Trenger jødene evangeliet?

Biskop em. Ole Chr. M. Kvarme


Avi Snyder skriver forfriskende og tydelig om misjon. Det gjør han ved å diskutere ulike innvendinger mot å drive misjon til jøder. Slike innvendinger er det mange av i ulike kristne miljøer. Snyder utfordrer alle disse med stor troverdighet og svært solid, bibelsk argumentasjon. Han viser at dersom evangeliet om Jesus ikke er eneste vei til frelse for jøder, så er det heller ikke det for hedninger. Det er lenge siden jeg har lest en bok som har gitt tydeligere begrunnelse for og inspirasjon til å drive misjon. Boken anbefales på det varmeste!

Trenger jødene evangeliet?

Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband


Blant troende i Norge i dag finnes det mange med et stort engasjement og en stor kjærlighet til det jødiske folk. En slik kjærligheten må være forankret i en bibelsk forståelse av Guds frelsesplan for jødene. Denne boken kan både justere og gi substans til vårt engasjement, og ny eller fornyet brann for å bringe evangeliet «tilbake til Jerusalem».

Trenger jødene evangeliet?

Elin Linde Fagerbakke, Leder for Kvinner i Nettverk


Avi Snyder makter på en klargjørende måte å skjære gjennom våre ulike unnskyldninger for å slippe unna kallet til å gå med evangeliet til jødene først. «Først», fordi de er det løftets folk som evangeliet kom fra, men også «først» på den måten at oppdraget med evangeliet har prioritet framfor alle andre fokus knyttet til dette folket.

Denne boka leder oss tilbake til bibelsk tro på at evangeliet må forkynnes for jøder først. Samtidig avdekker den grunner for vår vegring som er aktuelle i motivasjon for alt misjonsengasjement.

Trenger jødene evangeliet?

Rolf Kjøde, Leder for strategisk utvikling, NLA Høgskolen


En svært interessant bok som tar for seg spørsmålet om hvorfor og hvordan man skal misjonere for jøder.  Forfatteren er selv en messiansk jøde med store bibelkunnskaper, som han bruker til å svare på en rekke innvendinger både kristne og jøder kan ha mot slik misjonsvirksomhet. Han har en enestående evne til å se helheten i Bibelen og lar både Det gamle og Det nye testamente komme til orde.  Det advares mot å bruke løsrevne bibelsitater for å belegge synspunkter, og han viser at kristen skyldfølelse ikke må hindre oss i å gi evangeliet til jødene. En spennende, dyptpløyende og aktuell bok!

Trenger jødene evangeliet?

 Anne-Margrete Saugstad, teolog og tidl, lærer ved NLA Høgskolen


 

Bestill boken "Jødene trenger ikke Jesus og andre misforståelser".