Jørpeland bedehus

FØRST-seminar 26. august 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Maria Lura
  • Sted: Jørpeland bedehus
  • Tidspunkt: 26. august 2022 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.